Lucas van der Linde

Lucas van der Linde

adviseur mobiliteit & ruimte

Ik raak gefascineerd door de ruimte om mij heen en de rol die mobiliteit daarin speelt, waar ik dan ook ben. Als adviseur Mobiliteit & Ruimte kijk ik daarom altijd met een integrale blik naar mobiliteitsopgaven in binnen- en buitenland. In mijn ogen moet het menselijke aspect centraal staan binnen de ruimte en de invloed die mobiliteit daar op heeft. Brede Welvaart is voor mij dan ook een centraal begrip in mijn werk als adviseur.

In de afgelopen jaren heb ik gewerkt aan diverse strategische beleidsprojecten en gebiedsontwikkelingen. Innovatie en integraliteit staan in mijn werk altijd centraal. Als beleidsadviseur werk ik graag met diverse overheden en andere stakeholders aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Dat kan zijn op het niveau van MIRT-projecten of grote gebiedsontwikkelingen tot de transformatie van provinciale OV-systemen met een belangrijke rol voor mobiliteitshubs.  

Ik ben leergierig, neem initiatief, werk visueel en heb een goed organiserend vermogen. Als generalist kijk ik automatisch integraal. De meeste projecten waarin ik als projectleider optreed, kenmerken zich door het beleidsmatige karakter en het brede proces. Ik zit daarvoor vaak met diverse stakeholders aan tafel. Het liefst is er in de projecten die ik doe ook veel aandacht voor duurzaamheid.

Toonaangevende projecten waaraan ik heb gewerkt zijn bijvoorbeeld het project ‘Samen OV Versnellen’ waarin we hebben gewerkt aan een toekomstbestendig OV-netwerk voor de regio Utrecht. Ook ben ik inmiddels al jaren intensief betrokken bij de planontwikkeling Merwedekanaalzone (Utrecht), waar invulling wordt gegeven aan de mobiliteitstransitie. Daarnaast heb ik recent gewerkt aan het Ontwikkelplan mobiliteitshubs in West-Brabant.

Naast mijn werk in het binnenland, werk ik ook aan diverse internationale projecten of treed ik op bij congressen. De kennis die ik daar op doe, neem ik mee in mijn eigen Nederlandse projecten. Zo heb ik door recente projecten in Canada en de Verenigde Staten veel kennis opgedaan over hoe om te gaan met sociale inclusiviteit, een thema dat mij aan het hart ligt, en gelukkig ook in de Nederlandse mobiliteitswereld steeds belangrijker wordt.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Lucas