Iedereen moet op een verkeersveilige manier deelnemen aan het verkeer. Dat is een doel waar ik iedere dag aan werk!

Ik heb Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit gestudeerd aan de NHL Stenden Hogeschool. Naast mijn opleiding heb ik aan verschillende verkeersveiligheidsprojecten gewerkt. Zo was ik teamleider bij Responsible Young Drivers, waar ik me bezighield met verkeerseducatie voor jongeren (16-30 jaar). 

Na het afronden van mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan bij Goudappel als adviseur mobiliteit en ruimte. Sinds die tijd ben ik als projectmedewerker en -leider betrokken geweest bij verschillende projecten gericht op ontwerp, verkeersveiligheid en verkeerseducatie. 

Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van het Basisschool Omgeving Management (B.O.M) project op tien scholen in de Provincie Overijssel. Maar ook het ontwikkelen van het afwegingsschema 30 km/u als leidend principe voor het CROW. 

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Mandy