Martijn Ruijgers

Martijn Ruijgers

adviseur en projectmanager mobiliteit & ruimte

Als projectleider en adviseur bij Goudappel werk ik aan uiteenlopende projecten, met name voor gemeentes en provincies. Ook ben ik verkeersveiligheidsauditor voor het onderliggend wegennet en trekker van onze interne themagroep Verkeersveiligheid.

Klanten moeten bij mij zijn als ze een objectief en goed onderbouwd advies willen. Ik werk graag samen met collega’s van andere teams, waarbij ik niet blind vaar op hun bijdragen, maar zorg dat ik deze zelf ook begrijp. Daardoor krijgt de opdrachtgever goed doordachte antwoorden op de juiste vragen. Collega’s en opdrachtgevers waarderen mijn open en kritische houding, mijn gevoel voor humor en mijn analytisch vermogen om tot de kern van het probleem te komen.

Mijn belangrijkste drijfveer is het verbeteren van de (ruimtelijke) leefbaarheid van Nederland en verkeersveiligheid is daar een belangrijk onderdeel vanOm de verkeersveiligheid in Nederland verder te verbeteren geloof ik in een risicogestuurde aanpak. Voor mijn gevoel wordt er momenteel echter te veel geleund op ingewikkelde modellen en datagedreven werken.

Laten we ons daarom voorlopig focussen op de belangrijkste factoren waarvan we weten dat ze een negatief effect hebben op verkeersveiligheid, zoals te hoge snelheid en interactie tussen gemotoriseerd verkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat dergelijke situaties nog veelvuldig voorkomen, komt niet door onvoldoende zicht op de risico’s, maar doordat de oplossingen niet eenvoudig zijn. Een gedegen analyse van het probleem en een goede onderbouwing is nodig om draagvlak te krijgen en het probleem echt op te lossen. En laat dat nou net het soort vraagstukken zijn waar ik veel energie van krijg!

Effectief verkeersveiligheid aanpakken (met weinig budget)? Samen met mijn collega's Matthijs Dicke-Ogenia en Rico Andriesse geef ik daar in een whitepaper de juiste handvatten voor.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Martijn