“We gaan een miljoen huizen bouwen!”, “Na corona komen de ‘echte opgaven’ pas, we moeten werken aan het klimaat” of “Zorg dat iedereen mee kan”; de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen hebben effect op hoe we ons bewegen. Ik werk graag mee aan deze opgaven door ons mobiliteitssysteem te verbeteren.

Daarbij maak ik gebruik van mijn T-profiel: de hele breedte beschouwen en dan verdiepen op één van die onderwerpen. Als verkeerskundige én planoloog ben ik namelijk van huis uit een generalist met specialistische kennis. Mijn kracht zit in het koppelen van mijn specialistische kennis over openbaar vervoer aan andere thema’s. Vragen als “Hoe leveren we met de beantwoording van een specifieke vraag een bijdrage aan ‘het grotere verhaal’?” zijn daarbij voor mij relevant.

De afgelopen jaren werkte ik daarom aan de combinatie ‘fiets en OV’, de elektrificatie van de Nederlandse busvloot en de inpassing van de tram in de stedelijke omgeving. Continu scherp zijn op de bijdragen die onze mobiliteit ‘vandaag de dag’ levert aan doelstellingen op de lange termijn houdt mij scherp.

Bij voorkeur werk ik daarbij in groepsverband: twee weten immers meer dan één. Mijn maatschappelijke impact vergroot ik door kennis te ontwikkelen en te delen. Het begeleiden van studenten en onderzoeken zorgt ervoor dat we continu werken met de meest recente inzichten. Onderzoeksresultaten waar anderen iets aan hebben deel ik graag, bijvoorbeeld door artikelen in vakmedia te publiceren of door te spreken op congressen.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Raymond