Stijn van der Slot

Stijn van der Slot

adviseur mobiliteit & ruimte

Ik vind het fantastisch om te werken aan innovatieve oplossingen voor de (toekomstige) uitdagingen van onze wereld. Mijn passie voor duurzame stedelijke ontwikkeling en mobiliteit motiveert mij hierin.  

Bij Goudappel geef ik vanuit mijn rol als adviseur mobiliteit en ruimte kleur aan het proces en de inhoud van ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid. Dit zijn vaak uitdagende, complexe vraagstukken - en juist dat spreekt me enorm aan.

Mijn kracht is mijn analytische en kritische blik, maar ook mijn interdisciplinariteit en optimisme. Ik zoek naar integrale oplossingen die een bijdrage leveren aan de leefkwaliteit en ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen. Daarbij leg ik graag de verbinding tussen mobiliteit, stedenbouw, data, beleid en participatie. Het is daarin belangrijk om vooruit te kijken: niet kiezen voor een standaardoplossing, maar steeds weer open staan voor nieuwe invalshoeken, methoden en data.

Door mijn ervaring in Chicago en Boston heb ik gezien hoe belangrijk mobiliteit is voor gelijke kansen voor verschillende groepen mensen. Samen met mijn collega’s van Goudappel werk ik er daarom aan om vervoersongelijkheid en de sociale kant van ons mobiliteitssysteem ook in Nederland meer aandacht te geven.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Stijn