Mobiliteit is meer dan ooit een maatschappelijk thema. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid lever ik hier graag een bijdrage aan.

Als adviseur Duurzame Mobiliteit en Openbaar Vervoer heb ik een atypische achtergrond. Ik laat als oud-journalist namelijk graag mijn generalistische blik los op specialistische thema’s. Waar kunnen we leren van andere (vak)gebieden en hoe kan ik thema’s en mensen aan elkaar verbinden om er samen beter van te worden? Daar ligt mijn kracht.

Het klimaat verandert en dat is in mijn visie verreweg de grootste uitdaging voor de komende decennia. Vanuit mobiliteit lever ik hier een bijdrage aan met bijvoorbeeld de ontwikkeling van regionale mobiliteitsprogramma’s, visie- en beleidsvorming op het gebied van reductie van broeikasgassen en daarbij meer mensen gebruik te laten maken van mobiliteit die een minder groot beroep doet op onze grondstoffen en energie. Binnen Goudappel ben ik daarom ook een van de sleutelfiguren op het thema Klimaat & Energie.

Binnen het specialistenteam Openbaar Vervoer bent u bij mij aan het juiste adres als het gaat om een betere toegankelijkheid en vertegenwoordiging van doelgroepen in het OV. Op deze manier draag ik eraan bij dat stemmen die niet of nog onvoldoende gehoord worden, ook een plek krijgen in ons OV-systeem.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Vincent