Nationaal Fietscongres

Event

1 juni 2022 / 2 juni 2022

Fietsen Twente

1 juni 2022 / 2 juni 2022

14:00 - 15:00

Enschede

Ontmoeten, leren en inspireren. Daar draait het om tijdens de tiende editie van het Nationaal Fietscongres op 1 en 2 juni in Enschede. Meerdere van onze adviseurs zijn hierbij aanwezig om workshops te hosten.

Zoek de grens op!

Het thema van dit jaar is: Zoek de grens op! En dat neemt het congres letterlijk, want gastvrouw in 2022 is de gemeente Enschede. Maar ook figuurlijk natuurlijk, want nu de fietswereld in rap tempo innoveert en fietsen een steeds prominentere plaats inneemt in beleid is de vraag: hoe ver kun je gaan? 

Op 1 en 2 juni gaan fietsexperts uit heel Nederland en België daarover graag met je in gesprek. Ook wordt tijdens het Nationaal Fietscongres de winnaar van de titel Fietsstad 2022 bekend gemaakt. 

Nationaal Fietscongres 2022

Workshops

Meerdere van onze adviseurs zullen op het congres aanwezig zijn om workshops te geven:

Fietsbeleving is te meten (2 juni, 14:00 - 15:00)
door Ilse Galama (adviseur mobiliteit & ruimte) & Liesbeth Stam (belevingsonderzoeker)

Er zijn verschillende manieren om beleving in beeld te brengen. Daar gaan we je bewust van maken door middel van theorie en casussen uit Amsterdam en Enschede. Daarna gaan we zelf aan de slag met data die verzameld is tijdens de fietstocht op het precongres.

30 km per uur, kansen en dilemma's (2 juni, 14:00 - 15:00)
door Martijn Ruijgers (adviseur mobiliteit & ruimte)

Steeds meer gemeenten zijn bezig om 30 km/u binnen de bebouwde kom tot norm te maken. Maar er is ook een richtingenstrijd bezig achter de schermen. Moeten we beginnen met bordjes plaatsen? Of juist met herinrichten? En wordt 30 km/u echt de norm? In een paneldiscussie verkennen we de voor- en nadelen van iedere optie en proberen we te komen tot handelingsperspectief.

Voor meer informatie en aanmelden, bezoek de website van het Nationaal Fietscongres.