Verkeer- en mobiliteitsplannen

Verbindend, dat moet een planproces zijn, met gedegen inhoud. Goudappel is marktleider voor mobiliteitsgerelateerde plan- en ontwerpprocessen voor provincies, regio’s, waterschappen, projectontwikkelaars en gemeenten. Dat is altijd maatwerk, met couleur locale en de aanpak en vorm die in uw situatie effectief is. Samen zorgen wij voor plannen met visie én uitvoeringskracht.

Mobiliteitsplan

Lange termijn plannen én inspelen op de dag van vandaag

Wij verbinden de beleidsvelden economie, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en milieu in onze plannen. Mobiliteit is een integraal en geen sectoraal vraagstuk, maar dient altijd bredere maatschappelijke doelen. Het gaat om actualiteit in een duurzaam beleidskader of strategie. Wij hebben een antwoord gevonden op de paradox van lange termijn plannen en het kunnen inspelen op de ontwikkelingen van vandaag. Dat geldt voor zowel vanuit beleid geïnitieerde projecten, als voor urgente verkeersgerelateerde vraagstukken binnen uw gemeente, regio, wijk of bouwplan. Vorm volgt daarbij functie, want de juiste inhoud moet ook ‘landen’.

Lokale eigenheid en regionale inpassing

Ieder gebied heeft haar eigen unieke kwaliteiten en opgaven. Die eigenheid willen we behouden in onze advisering, en het liefst nog extra versterken. Onze adviseurs hebben regionaal het overzicht: ruimtelijk, demografisch en bestuurlijk. Dat is een groot voordeel dat wij als marktleider hebben. De keuze voor Goudappel betekent toegang tot een schatkamer aan regionale, ook historische, referentiekennis. We zijn snel ingewerkt en weten waar extra opletpunten kunnen zitten. Zo behalen we binnen budget meer resultaat.

De mobiliteitstransitie

Juist vanwege de wens te sturen op brede maatschappelijke doelen en innovaties in de verkeers- en vervoerswereld, staat Nederland voor een mobiliteitstransitie. Bij onze advisering binnen verkeer- en mobiliteitsplannen is dit daarom ook het belangrijkste inhoudelijke thema. Hoe kunnen we sturen op meer gebruik van actieve mobiliteit, minder auto, en zo uiteindelijk zorgen voor een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen? Als kennisleider mobiliteit hebben wij state-of-the-art kennis in huis om in te gaan op alle belangrijke (maatschappelijke) thema’s van dit moment. Denk aan het nieuwe 30, verkeersveiligheid, elektrisch rijden, deelmobiliteit maar ook een actueel thema als sociale inclusiviteit.

Bruggen slaan

Woningbouwplannen kunnen simpelweg niet worden gerealiseerd zonder passende mobiliteitsoplossingen. Dit vergt een integrale blik vanuit twee ‘werelden’. De laatste tijd worden deze twee werelden steeds meer samengebracht. Vaak gaat dat goed, maar soms is ook onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, en hoe beide ‘werelden’ elkaar kunnen versterken. In onze advisering slaan we bruggen: tussen beleidsvelden, tussen beleid, projecten en beheer, tussen gemeente en regio, én tussen overheid en burger. We zien een planningsproces bij uitstek als kans om interactie tot stand te brengen en samen tot gemeenschappelijke inzichten en einddoelen te komen.

Flexibel de juiste specialismen inschakelen

Goudappel biedt de juiste expertise op het juiste moment. Aan het begin van een planproces is immers niet altijd precies duidelijk welke externe expertise nodig zal zijn. Met onze breedte, diepte en omvang zijn wij als geen ander in staat snel te schakelen tussen collega’s, zonder de overhead en vertraging van een extra aanbesteding.

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeer- en mobiliteitsplannen.

Neem contact op