Aanbesteding parkeerdiensten Amsterdam

Project

Parkeren Amsterdam

In 2012 heeft de gemeente Amsterdam besloten om haar parkeerdienstverlening aan te besteden. De huidige overeenkomst loopt in 2024 af. Daarom zijn wij in 2021 gevraagd om de gemeente te ondersteunen bij de voorbereiding van de nieuwe aanbestedingsprocedure.

Eerdere proces

Na het besluit van de gemeente in 2012 om haar parkeerdienstverlening aan te besteden werd Goudappel in 2013 gevraagd om te ondersteunen bij het vormgeven van de toekomstige parkeerorganisatie en het moderniseren van de parkeerketen. Ook was er een uitdrukkelijke wens om de dienstverlening te verbeteren en de parkeerexploitatie te optimaliseren.

Dat leidde tot het besluit om de gemeentelijke regie op de uitvoering van de parkeerdienstverlening anders in te richten en de samenwerking met andere gemeentelijke ketenpartners te versterken. De gemeente Amsterdam besloot toen om (vanwege de fiscale handhaving) de inzet van scanvoertuigen te vergroten. Daarbij is het fysiek opleggen van een naheffingsaanslag beëindigd. Via een niet-openbare procedure is vervolgens de aanbesteding in de markt gezet. Dat leidde in 2015 tot een succesvolle gunning. Sinds 2016 wordt de parkeerdienstverlening in Amsterdam - bestaande uit 200.000 gereguleerde parkeerplaatsen en evenveel vergunningen - uitgevoerd door een commerciële parkeerdienstverlener.

Nieuwe aanbestedingsprocedure

In 2024 loopt deze overeenkomst af. Daarom zijn wij in 2021 gevraagd om de gemeente te ondersteunen bij de voorbereiding van de nieuwe aanbestedingsprocedure van de gedigitaliseerde parkeerdienstverlening. Dat is een mooie kans voor Amsterdam om wederom een stap vooruit te zetten.

Digitalisering en data om knelpunten op te lossen en kansen te benutten

Data gaat daarbij een nog belangrijkere rol spelen. De digitalisering van de parkeerketen heeft immers gezorgd voor een schat aan data. Daarom wordt in de nieuwe aanbestedingsprocedure ook gekeken naar de verdere potentie van data. Die bieden namelijk kansen als beslisinformatie voor het oplossen van knelpunten en benutten van kansen in de stad op het gebied van bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Jaar: 2021 - heden