Dashboard voor monitoren van het programma A12 Slim Reizen

dashboard A12 slim reizen

Het wordt steeds drukker op de wegen rondom Arnhem. Met name op het traject Arnhem-Duitse grens (A12) loopt het regelmatig vast. Daarom is het programma A12 Slim Reizen in gang gezet. Om de voortgang van dit programma te monitoren werd onze hulp ingeschakeld.

Over het programma A12 Slim Reizen

Het programma A12 Slim Reizen is onderdeel van Slim & Schoon Onderweg, het regionale programma voor een schonere en beter bereikbare Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Binnen het programma A12 Slim Reizen werken het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen uit de A12-regio samen om anders reizen op de A12 te stimuleren.

Zo helpt het programma reizigers en bedrijven om slimme alternatieven te vinden voor hun route op weg naar werk, studie, klanten, winkels en recreatie. Denk aan het promoten van fietsgebruik met fietschallenges, het inzetten van een logistiek makelaar om bevoorrading efficiënter te plannen en het benaderen van bedrijven via een mobiliteitsmakelaar om verplaatsingsgedrag van werknemers te veranderen.

Wat hebben we gedaan?

Monitoring & evaluatie zijn onmisbaar voor het ontwikkelen en bijsturen van beleid. Het is namelijk belangrijk om te weten of genomen maatregelen het gewenste effect hebben en of bijsturen gewenst is. Dat geldt ook voor dit project. Om de situatie op de A12 blijvend te verbeteren is het belangrijk om te voortgang van het programma te monitoren. Daarom heeft Goudappel voor het programmateam een dashboard gemaakt. In dit dashboard zijn de belangrijkste ontwikkeling binnen het programma A12 Slim Reizen te zien.

Binnen dit dashboard gebruiken we verschillende databronnen en vertalen de data uit deze bronnen naar concrete informatie. Uniek is de verscheidenheid aan bronnen die samen een verhaal vertellen. We richten ons dus niet alleen op belangrijke vervoersstromen in het studiegebied, maar op de gehele voortgang van het project.

Dashboard A12

Impressie van het dashboard dat we maakten voor A12 Slim Reizen

Databronnen in het dashboard

Voorbeelden van databronnen die we in het dashboard gebruiken:

  • bezoekcijfers van websites
  • verkeerstellingen
  • ov-chipkaartdata
  • deelnemers aan fietsacties
  • werkzaamheden van mobiliteitsmakelaars

Wat levert het op?

Concrete resultaat van dit project is een dashboard waarmee de voortgang van het project A12 Slim Reizen wordt bijgehouden. Dat maakt dit project een mooi voorbeeld van het belang van monitoring en evaluatie wanneer het gaat om beleid.

Het projectteam reageerde enthousiast op het dashboard en gebruikt de inhoud ervan bij het maken van gegronde beleidsbeslissingen. Het dashboard wordt tot en met eind 2022 maandelijks bijgewerkt.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Jaar: 2021