Geoptimaliseerde verkeersafwikkeling door implementatie Gouden Regelen bij 16 VRI's Oost-Nederland

Project

VRI's Oost-Nederland

In opdracht van BAM en Rijkswaterstaat hebben we voor zestien verkeersregelinstallaties in Oost-Nederland het Gouden Regelen toegepast, onze totaaloplossing voor verkeerslichten. Zo zorgen we voor een verkeersveilige situatie, een goede doorstroming en een geloofwaardige regeling.

16 verkeersregelinstallaties in Oost-Nederland

Vanuit de raamovereenkomst 'Samen sneller op bestemming' heeft Rijkswaterstaat in 2021 zestien verkeersregelinstallaties (VRI’s) vervangen in de regio Oost-Nederland. In opdracht van BAM pasten wij in de nieuwe VRI's het Gouden Regelen toe. Het betreft zowel lokale voertuigafhankelijke verkeersregelingen waar OmniFlex is toegepast, als netwerkregelingen met OmniFlow. De VRI’s zijn iVRI-ready opgeleverd en door toepassing van OmniConnected voorbereid op de Talking Traffic use cases ‘optimaliseren’, ‘informeren’ en ‘prioriteren’.

Geoptimaliseerde verkeersafwikkeling door module OmniFlex

De voertuigafhankelijke verkeersregelingen, gebruikmakend van de innovatieve algoritmes van OmniFlex, optimaliseren de verkeersafwikkeling met de best passende groentijden en een flexibele fasevolgorde, die altijd optimaal aansluit bij het actuele verkeersbeeld en de beleidsdoelstellingen van Rijkswaterstaat.

Beste programmakeuze door module OmniFlow

De netwerkregelingen met OmniFlow gebruiken de beschikbare informatie over de toestand in en om het netwerk maximaal. Dit leidt tot de beste programmakeuze (keuze van set groentijden en bijbehorende cyclustijd) zonder concessies te doen aan de afwikkeling van zijverkeer, fietsers en voetgangers.

De nieuwe OmniFlow en OmniFlex regelprogramma’s zijn op de volgende locaties geïmplementeerd:

  • 3 VRI’s A12-Arnhem-Noord
  • 2 VRI’s N35-N348 bij Raalte (+ VRI N348-Weidelaan van provincie Overijssel)
  • 2 VRI’s A50-Renkum/Heelsum
  • 2 VRI’s A12-Oosterbeek
  • 2 VRI’s A30-Schutterweg/Galvanistraat bij Ede
  • 1 VRI N35-Tunnelweg bij Haarle
  • 1 VRI N35-Oostweg bij Enschede
  • 3 VRI’s Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen

Tijdens het uitvoeringsproces is de samenwerking tussen Goudappel en Swarco vergaand geoptimaliseerd en gestandaardiseerd. Dit heeft de doorlooptijd van het project verlaagd, de betrouwbaarheid verhoogd en gezorgd voor consistentie in de uitvoering.

“De VRI’s zijn nu weer up-to-date en klaar voor de toekomst!” (Verkeerscentrale VC-NON, Rijkswaterstaat)

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Jaar: 2021