Inzicht in mobiliteitsgedrag tijdens coronapandemie dankzij het Nederlands Verplaatsingspanel

Project

Corona NVP

Tijdens de eerste lockdown in Nederland was er behoefte aan landelijke en continue informatie over de mobiliteit van Nederlanders. Het Nederlands Verplaatsingspanel bood toen uitkomst.

Inzicht in effectiviteit maatregelen

Het is maart 2020 wanneer de coronapandemie zich snel uitbreidt. Nederland gaat in lock-down en de overheid, wegbeheerders en het outbreak management team hebben acuut behoefte aan landelijke en continue informatie over de mobiliteit van Nederlanders. 

De belangrijkste vraag: houdt men zich aan de maatregelen? De grote landelijke onderzoeken “Onderweg in Nederland” (ODiN) van het CBS en het “Mobiliteitspanel Nederland” (MPN) van het KiM bezitten onvoldoende actualiteit en continuïteit om aan deze vraag te voldoen. Daarom besluit het Monitoring- en Evaluatieteam van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om zelf een monitor te ontwikkelen.

Monitor Verplaatsingsgedrag

Voor deze monitor werd wekelijks (en aanvankelijk zelfs twee maal per week) informatie uit het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) gebruikt. Op dagelijkse basis werd hierin informatie zichtbaar over de ontwikkeling van:

  • Aantal ritten, reistijd en afstanden per vervoerwijze
  • Index ontwikkeling bestemmingen
  • Reizigers in ochtend en avondspitsen
  • Modal split per uur en naar motief
  • Modal shift
  • Verplaatsingen tijdens avondklokuren

Inzicht in de soort bestemmingen (gemiddelde per weekdag)

Inzicht in de gemiddelde reistijd (min) per weekdag per modaliteit per panellid

Toegang tot real time en continue data

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kon met de NVP-data beschikken over real time en continue data wat betreft het verplaatsingsgedrag van Nederlanders. Dit verschafte het ministerie, maar ook het outbreak management team belangrijke inzichten op basis waarvan richting kon worden gegeven aan het mobiliteitsbeleid voor de Nederlandse bevolking, en op welk vlak maatregelen moesten worden aangescherpt. Op een cruciaal moment tijdens de pandemie, bood het NVP uitkomst.

Nog steeds wordt deze data maandelijks gemonitord.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Jaar: 2020-heden