Hoe stimuleer je fietsgebruik?

Met goede infrastructuur ben je er niet. Potentiële fietsers hebben soms net dat extra zetje nodig. Het aanbieden van snelle, veilige en aantrekkelijke fietsroutes is een belangrijke randvoorwaarde om het fietsen te bevorderen. Echter, om mensen vaker voor de fiets te laten kiezen, is het belangrijk om ook oog te hebben voor de redenen waarom mensen al dan niet fietsen. Vaak heeft dat niet alleen met de infrastructuur te maken, maar ook met gedragsfactoren.

Fietsgebruik stimuleren

(On)bewuste keuze

Het fietsgebruik in Nederland is hoog, maar het kan nog hoger. Zeker als alternatief voor de auto is er nog volop ruimte voor de fiets. Op afstanden die prima te fietsen zijn, kiezen mensen nog lang niet altijd voor de fiets. Ook geldt dat onder bepaalde bevolkingsgroepen het fietsgebruik nog laag is in vergelijking met andere groepen. Redenen om niet te fietsen kunnen divers zijn. Mensen kiezen bijvoorbeeld voor de auto omdat zij denken dat de fiets gedoe geeft en zij hechten aan het comfort van de auto. Vaak spelen bij deze keuzes aannames een grotere rol dan echte ervaring. Vaak maken mensen ook helemaal geen echte keuze, maar kiezen zij automatisch voor de auto, gebaseerd op gewoontegedrag. 

Het kan ook zijn dat mensen wél vaker willen fietsen, maar moeite hebben om dat ook daadwerkelijk te doen als het erop aankomt. Ook zijn er mensen die onbekend zijn met de fiets of een negatieve ervaringen met de fiets hebben gehad. Effectief fietsstimuleringsbeleid sluit aan bij deze achterliggende motieven en weerstanden, om zo mensen, vaker voor de fiets te laten kiezen.

Effectieve gedragsmaatregelen

Infrastructurele maatregelen, zoals het aanleggen van snelle, veilige en aantrekkelijke fietspaden en goede parkeervoorzieningen, zijn van beperkte waarde om meer mensen voor de fiets te laten kiezen. Deze ‘harde’ maatregelen zijn uiteraard van belang in het creëren van een goed fietsklimaat, maar om mensen te overtuigen om vaker de fiets te nemen, zijn ‘zachte’ maatregelen, gericht op gedrag, onontbeerlijk. 

Effectieve gedragsmaatregelen nemen weerstanden tegen de fiets weg en laten mensen vanuit hun eigen overtuiging kiezen voor de fiets. Het is daarvoor belangrijk om aan te sluiten bij psychologische gedragsmechanismen, zoals intrinsieke motivatie en sociale normen.

Er zijn verschillende voorbeelden van maatregelen die vanuit het perspectief van gedrag het fietsen bevorderen. Voorlichting helpt om barrières onder bepaalde doelgroepen weg te nemen. Fietsprobeeracties laten mensen kennis maken met (elektrische) fietsen. En campagnes als ‘Ik Fiets’ en ‘B-riders’ activeren mensen binnen een gemeenschappelijk platform om de fiets te pakken.

Bekijk de mogelijkheden die Goudappel biedt op het gebied van gedragsonderzoek.

Goudappel onderzocht de effectiviteit van het fietsstimuleringsbeleid van de gemeente Soest. De uitkomsten benadrukten het belang van een gezamenlijke inzet van maatregelen op infrastructuur én gedrag. Lees er hier meer over.  

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Ga met ons gesprek over de mogelijkheden het fietsgebruik in uw gemeente te bevorderen.

Neem contact op