Hubs

Mobiliteitshub

De 'hub’ is een trend. Veel bestuurders en ambtenaren zien hubs als de heilige graal bij het aangaan van de huidige uitdagingen binnen de mobiliteit. Dit kan het zijn, maar alleen met een gedegen aanpak.

Goudappel was één van de eerste partijen die concrete invulling gaf aan het containerbegrip ‘mobiliteitshubs’ met een typologie. Met de typologie voor hubs in handen, hebben we intensief samengewerkt aan visies en uitwerkingen van hub-opgaven met verschillende gemeenten en provincies in Nederland, en met enkele steden in het buitenland.

Praktische doorvertaling

Inhoudelijk is er nu grip op wat hubs bij hoogstedelijke ontwikkeling kunnen betekenen. Nu is het tijd voor een praktische doorvertaling van hubs. Hoe krijgen we een goed opererende mobiliteitsaanbieder bij een hub en welke afspraken maken partijen over de hub ten aanzien van eigenaarschap, beheer, onderhoud en financiering? Goudappel adviseert niet alleen wat betreft mobiliteitsvraagstukken - we hebben ook de juiste experts in huis om u te helpen met bestuursvraagstukken.

Lees hier meer over hoe u de hub inzet voor het realiseren van de mobiliteitstransitie.

De relatie met de OV-transitie

Vooral in minder dicht verstedelijkte gebieden staat het OV-aanbod onder druk: De exploitatiekosten zijn vaak hoog in verhouding tot de reizigersinkomsten. In veel regio’s wordt de oplossing gezocht in het verlagen van de exploitatiekosten. Dat kan door minder vaak te stoppen en door lijnen ‘recht’ te trekken. Het strekken van lijnen is alleen verantwoord als vanuit de overblijvende haltes (hubs) tegelijkertijd ook een first-last-mile-product wordt aangeboden. Dat kan in de vorm van een hub met aanbod van alternatieve mobiliteit zoals deelauto's en een P+R voor auto en fiets.

Ook aan de slag met duurzame mobiliteit? Lees hier hoe u dat aanpakt.

De rol van deelmobiliteit

Deelmobiliteit en hubs worden vaak in één adem genoemd. In de basis zijn hubs overstappunten tussen vervoerwijzen. Deelmobiliteit kan hier een onderdeel van zijn, maar dat hoeft niet per se. Deelmobiliteit kan station based zijn met vaste ophaalplekken op hubs of free-floating zonder vaste ophaalplekken. Omdat free-floating deelmobiliteit ook een aantal nadelen heeft, hebben veel gemeenten een voorkeur voor station based deelmobiliteit. In deze gevallen gaat deelmobiliteit wel gepaard met een hub.

Meer weten over deelmobiliteit? Bezoek de themapagina.

Meer over Hubs

 • De hub als 'heilige graal'?

  Een nuchter verhaal over hubs. Lees hier ons interessante paper over de rol van hubs in mobiliteitsbeleid.

  /nl/actueel/nu-eens-een-nuchter-verhaal-over-mobiliteitshubs-geen-heilige-graal…
 • Wie bepaalt hoe een hub wordt ingericht?

  Verschillende partijen hebben verschillende belangen bij het inrichten en functioneren van een hub. Lees er hier meer over.

  /nl/themas/hubs/wie-bepaalt-hoe-een-hub-wordt-ingericht
 • Hoe laat je hubs slagen?

  Hubs vragen om nieuwe vormen van samenwerking en financiering, én om gezamenlijke doelstellingen. Lees er hier meer over.

  /nl/actueel/hoe-mobiliteitshubs-hoogstedelijke-gebieden-leefbaar-en-bereikbaar-…
 • Project: Deelmobiliteit in het Bajeskwartier

  Op de locatie van de voormalige Bijlmerbajes wordt een gebied ontwikkeld met ruimte voor wonen, werken, onderwijs en cultuur: het Bajes Kwartier. Een groot deel van de toekomstige bewoners zal straks gebruik maken van deelmobiliteit.

  /nl/projecten/deelmobiliteitsconcept-bajeskwartier
 • Project: Toekomstbeeld Metropoolregio Amsterdam

  De komende twintig jaar groeit de Metropoolregio Amsterdam flink. Daarom werkten we een toekomstbeeld uit voor 2040 waarin de hub een belangrijke rol speelt.

  /nl/projecten/multimodaal-toekomstbeeld-2040-metropoolregio-amsterdam

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

We gaan graag met u in gesprek over de rol van de hub in uw mobiliteitsbeleid.

Neem contact op