Datagedreven werken

Data is nieuwe grondstof omdat het nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt die nog onontgonnen zijn. Overheden zetten vol in op digitalisering en de ambitie om datagedreven te werken bij die overheden zien wij toenemen.

Datagedreven werken

Belangrijke vragen daarbij zijn: wat betekent dit concreet, wat levert dat op, hoe gaan we hier invulling aan geven en welke stappen moeten we zetten om dit mogelijk te maken. Om van efficiënt naar effectief te gaan is een integrale benadering (van het probleem en het betrekken van stakeholders/aan de voorkant) belangrijk om tot een goede positionering, afbakening en plan te komen en zo de ambitie te kunnen realiseren. 

Jarenlange expertise

Goudappel gebruikt haar jarenlange expertise van het mobiliteitsdomein om deze ambitie in te vullen. Onze ervaring komt niet alleen voort uit het opstellen van visie-, beleids- en beslisdocumenten, maar ook uit onze kennis van de bijbehorende indicatoren om voortgang te meten. Wij weten hoe verkeer werkt en begrijpen de mogelijkheden die data biedt om onze verkeersmodellen verder te ontwikkelen. Om overheden hun ambities te laten verwezenlijken kunnen we de data vertalen naar informatiebehoefte, op alle niveaus. Dat betekent dat operationele dashboarding dezelfde data gebruikt als strategische zodat we consistentie realiseren in de gehele kolom (van strategie tot operationeel). Daarnaast leggen we de link met andere relevante domeinen zodat informatie op alle niveaus tot begrijpelijke en consistente informatie leidt en waarop wel overwogen beslissingen genomen kunnen worden.  

De technologie zelf is meestal niet het probleem. Het gaat er om hoe we die benutten en welke veranderingen in organisatie en processen dat met zich meebrengt. We richten, samen met u als klant, een proces in waarin we naast inhoudelijke kennis ook oog hebben voor de randvoorwaardelijke zaken die nodig zijn om datagedreven werken te laten landen bij stakeholders binnen, maar ook buiten de organisatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het invullen van nieuwe rollen en taken, zoals functioneel beheer en data-verantwoordelijken. Als onderdeel van dit proces concretiseren wij de informatiebehoefte vanuit het beleidsveld en vertalen dit naar een functioneel ontwerp zodat de gevraagde inzichten via dashboards en/of een rapportages gemaakt kunnen worden. 

Een greep uit onze projecten op het gebied van datagedreven werken

Meer weten over datagedreven werken?

Neem contact met ons op. We vertellen u er graag meer over.

Neem contact op