Gebiedsontwikkeling en smart mobility

Smart mobility is verweven met al onze werkvelden en expertises: van verkeersmanagement tot OV, van micro-mobiliteit tot gebiedsontwikkeling en van data of effecten tot besluitvorming en visie. Het biedt dus enorm veel kansen.

Smart mobility gebiedsontwikkeling

Integrale aanpak

Hoe zorgen we dat smart mobility onze steden en dorpen schoner, aantrekkelijker, bereikbaarder, veiliger en socialer maakt? Dat vraagt om een integrale aanpak. Alle verschillende aspecten komen samen in ons wiel voor nieuwe mobiliteit. Dit biedt een palet van nieuwe en bestaande mogelijkheden om mobiliteit vorm te geven in combinatie met de verschillende rollen die partijen kunnen pakken. 

Smart mobility wheel

Het smart mobility wheel

Beleidsambities rondom smart mobility vertalen naar concrete eisen en wensen

Bij het ontwikkelen van gebieden voor wonen, werken of recreëren willen beleidsmakers de gaande mobiliteitstransities zoveel mogelijk verankeren in de mobiliteitsvisie voor dat gebied. Om mobiliteit een integraal onderdeel uit te laten maken van de stedenbouwkundige opzet moet daar al vroeg in het proces mee begonnen worden. Maar hoe vangen we snelle ontwikkelingen in de traditionele beleidscyclus? Welke duurzame mobiliteitsoplossingen zoals deelmobiliteit en hubs passen binnen de ruimtelijke opgave en sluiten aan bij de mobiliteitsbehoefte van het gebied? En hoe zorgen we binnen de ruimtelijke context van het gebied voor een goede inpassing en voor een sterke verbinding met het omliggende netwerk?

Vastgoedontwikkelaars en overheden worstelen met de vraag hoe zij beleidsambities vertalen naar concrete ruimtelijke eisen en vervolgens uitwerken in duurzame mobiliteitsconcepten. Goudappel heeft expertise op alle mobiliteitsdomeinen die een rol spelen bij gebiedsontwikkelingen, waarmee wij kunnen zorgen voor een integrale blik op mobiliteit. Dit hangen we op aan het STOMP ordeningsprincipe (Stappen, Trappen, OV, Mobility as a Service en de Privéauto). Hierbij kijken we eerst naar langzaam verkeer, OV en MaaS, en waarbij de personenauto niet langer centraal staat in de mobiliteit van gebiedsontwikkelingen zoals traditioneel het geval. Globaal hanteren we 3 stappen: 

  1. Vertaling van beleidsambities op gebied van smart mobility naar concrete ruimtelijke eisen/wensen (MPvE)

  2. Co-creatie geven we vorm in verschillende ateliers. Dit leent zich perfect voor het ontwikkelen van draagvlak bij stakeholders

  3. Verankering van de resultaten in de kaders van de gebiedsontwikkeling. Hiermee zorgen we ervoor dat het mobiliteitsbeleid op een slimme manier in de opgave is versleuteld

Met onze expertise gekoppeld aan een zorgvuldig co-creatieproces met alle relevante stakeholders helpen wij hen elk vraagstuk rondom gebiedsontwikkeling gezamenlijk op te lossen.

Een ijzersterk MobiliteitsProgramma van Eisen opstellen? Lees hier onze vijf tips

Meer weten?

We denken graag mee over uw vraagstuk rondom smart mobility en gebiedsontwikkeling.

Neem contact op