De impact van smart mobility

Smart Mobility toepassingen bieden veel kansen om het mobiliteitsgedrag aan te passen en daarmee invulling te geven aan oplossingen voor maatschappelijke opgaves. Maar hoe meten we de impact ervan?

verkeersmodel

Het effect van smart mobility

Hoewel meten nog lastig is en gedragseffecten complex of nog onbekend zijn, is er behoefte aan het leren wat wel en niet werkt. Hiermee kan de discussie gestart worden over de omvang van veranderingen. Dat helpt beleidsmakers om explicieter richting te geven aan beleid en uitvoeringsprogramma’s. Kwantificeren van de effecten helpt ook om de impact van smart mobility vooraf goed in te schatten. 

Onze aanpak begint met het vaststellen van de criteria waarop je wilt dat maatregelen ingrijpen. Hiermee delen we ‘vage’ doelstellingen/opgaven op in meetbare aspecten (KPI’s). De nulmeting voor de kwantificering is een benchmark met informatie over bijvoorbeeld inwoners, wegen, banen, mobiliteit per persoon en verkeersmanagementmiddelen. Op deze context projecteren we de smart mobility concepten die worden voorzien. Onze aanpak is een quick-scan methode en maakt de impact van smart mobility op maatschappelijke doelen inzichtelijk voor een breed spectrum van concepten. Denk hierbij aan Connected ITS (CCAM), verschillende ADAS systemen, proactief verkeersmanagement, intelligente verkeersregelinstallaties, e-bikes, smart shipping of MaaS.  

Meer weten over de impact van smart mobility?

We zetten onze expertise graag in voor uw vraagstuk.

Neem contact op