Goudappel Campus: investeren in elkaar

Voor de medewerkers van Goudappel Coffeng en DAT.Mobility willen we optimale werk- en leeromstandigheden creëren. De aandacht is vol op onze medewerkers gericht met als kernwaarden: het ontwikkelen van kennis, competenties en vaardigheden. Ontwikkeling van vakmanschap, leiderschap en samenwerking krijgen daarbij extra aandacht. Het gaat hierbij niet alleen om de individuele medewerker maar vooral om het geheel meer te laten zijn dan de ‘som der delen’ in een mensenbedrijf als Goudappel Groep.

De Goudappel Campus stelt zich ten doel: ‘het verwerven van (extra) kennis en professionalisme om de toonaangevende organisatie te zijn voor kennis, advies en diensten rond mobiliteit en ruimte.’ Dit draagt bij aan meer externe gerichtheid, meer aandacht voor de klant en het proces, aan kostenbewustzijn en het beter omgaan met in- en externe diversiteit.

Nauw samenspel
De groei van onze medewerkers en de daaraan gekoppelde groei van onze organisatie gaan hand in hand: de medewerkers werken in een inspirerende omgeving aan de realisatie van de doelstellingen. In een nauw samenspel tussen medewerkers, management en de afdeling Personeel en Organisatie wordt een breed scala aan opleidingen georganiseerd. Behalve het vergroten van (vak)kennis via in- en externe cursussen kan het ook gaan om zelfstudie en bijvoorbeeld jobrotation. Om vaardigheden verder te ontwikkelen bieden we training, coaching en supervisie. Steeds staat de vraag voorop, wordt maatwerk geleverd en vormt ‘learning by doing’ een belangrijk thema, evenals het werken in kleine groepen met passende werkvormen en topbegeleiders.  

De Goudappel Groep is een spreekwoordelijke vijver met veel talent. Daarvoor wordt veel ruimte geboden en veel in mensen geïnvesteerd. De verantwoordelijkheid voor de individuele ontwikkeling ligt bij de medewerker zelf. De Goudappel Campus wil en kan iedere medewerker ondersteunen bij de groei van de persoonlijke en vakinhoudelijke kennis, door het voorzien in een aanbod van opleidingen en het dragen van de kosten. Via monitorgesprekken, persoonlijke ontwikkelgesprekken en –plannen worden wensen in kaart gebracht en afspraken gemaakt tussen medewerker, management en de afdeling P&O.

‘Bijblijven’
Kennis en vaardigheden die vandaag nog van belang en actueel zijn, kunnen op onderdelen in de nabije toekomst weer achterhaald zijn. In een snel veranderende wereld passen we ons als organisatie steeds aan en maakt ook het ‘bijblijven’ van de medewerkers noodzakelijker dan ooit tevoren. En omgekeerd, medewerkers die zich proactief ontwikkelen, dragen beter bij aan het ontwikkelen van de eigen organisatie. Daarnaast heeft onze organisatie steeds meer behoefte aan flexibiliteit van de medewerkers en ook dat vraagt breed ontwikkelde medewerkers en leidinggevenden. Op die manier investeren we in elkaar.