Geschiedenis

Henk Goudappel begon op 1 november 1963 in Delft als verkeerskundige, een tot dan toe onbekend vakgebied. Enkele jaren later vond hij in Leo Coffeng een complementaire pionier. Goudappel en Coffeng ontwikkelden een ‘Adviesbureau voor verkeersonderzoek en verkeersplanning’ en verhuisden in 1966 naar Deventer vanwege de vele opdrachten in het oosten van het land.

Intussen werd onder leiding van Goudappel op de Technische Hogeschool in Eindhoven een nieuwe studie bij de opleiding bouwkunde en stedenbouw ontwikkeld: het vakgebied urbanistiek. Omdat het niet mogelijk bleek de twee functies te combineren kondigde Henk Goudappel in maart 1975 aan zich terug te trekken bij Goudappel Coffeng om zich geheel te wijden aan zijn ambt als hoogleraar urbanistiek.

Goudappel Coffeng maakte in de jaren 1981 en 1985 een moeilijke tijd door en het had niet veel gescheeld of het adviesbureau was als gevolg van de toenmalige crises ten onder gegaan. Mede doordat Leo Coffeng zich persoonlijk borg stelde, trotseerde het bureau deze stormen. In 1991 trad Coffeng vervroegd terug uit het bureau, dat inmiddels op eigen benen stond. In 2013 vierde Goudappel Coffeng haar 50-jarig jubileum met een team van verkeerskundigen, planologen, bestuurskundigen, psychologen en IT-ers in multidisciplinaire teams. Zij werken tot op de dag van vandaag aan integrale oplossingen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit.

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan in 2013 publiceerde de Stentor een interview met grondlegger Henk Goudappel en de toenmalige directie.