Platform voor uitwisseling van kennis


'Jong Goudappel' is het netwerk van nieuwe, jonge adviseurs binnen de Goudappel Groep. Het is een platform voor het uitwisselen van kennis, ervaringen en behoeften, zowel op persoonlijk alsop vakinhoudelijk gebied. Met 'Jong Goudappel' zorgen wij een extra snelle leercurve voor ons aanstormend toptalent.

Leren door 'Jong Goudappel'

De 'Jong Goudappelaars' leren via dit netwerk veel van elkaar en vanuit onze meer ervaren adviseurs. Ze doen aan collegiale intervisie en leren de verschillende kanten, afdelingen en vestigingen van onze organisatie goed kennen door elkaar gericht te ontmoeten, intern en extern. Zo is er een aantal keren per jaar een Jong-Goudappeldag, gericht op het uitwisselen van ervaringen, leren, netwerken en gezelligheid. Ook zijn er geregeld rondleidingen bij projecten, inhoudelijke workshops en borrels. Dit laatste doen wij ook samen met andere organisaties voor jong-talent, zoals Jong Verkeerskunde, de Jonge Veranderaars of de jongerenafdeling van het BNSP.

Leren van 'Jong Goudappel'

Ook wie al langer bij ons bedrijf werkt profiteert van 'Jong Goudappel'. Het netwerk blijkt een belangrijk instrument om kennis van deze 'frisse denkers' door onze organisatie te verspreiden. Zodoende kan iedereen van elkaar leren. Ook hebben de jonge Goudappelaars een actieve rol in ons bedrijf , want zij zijn immers de toekomstige leiders in het werkveld van mobiliteit. Kortom: 'Jong Goudappel' is er voor jong, oud, jong-gediend, oud-gediend en uiteindelijk: voor u als klant.

Tijdens een van de vele excursiesEr wordt meerdere keren per jaar een excursie georganiseerd waarmee onze kennis wordt verdiept, zoals hieronder beschreven: 

Bezoek Jong Goudappel aan Wageningen

23 juni heeft een groep van 40 Jong Goudappelaars vanuit de volledige breedte van het bedrijf een bezoek gebracht aan de koploper op het gebied van Zelfrijdend vervoer in de praktijk, de provincie Gelderland. De Provincie Gelderland is al enige jaren bezig met het opdoen van praktijkervaring op het gebied van zelfrijdend vervoer. De dag werd geïntroduceerd door Marieke Kassenberg, die vanuit de provincie Gelderland het project WEpod aanstuurt. De opgedane praktijkervaring loopt uiteen van technische aspecten tot aan ethische vraagstukken. Gedurende dit onderdeel is een zeer compleet beeld gekregen van de ervaringen met de WePods en de nog te nemen stappen binnen het InterReg project.

Na de introductie en presentatie over de WEpods werd de groep uitgespreid over verschillende workshops:

  • de WEpod in de praktijk ervaren door een rondje te rijden op de campus van de WUR
  • een Goudappel sessie met onze programmamanager smart mobility Luc Wismans over autonoom rijden en waar Goudappel staat ten aanzien van dit onderwerp
  • een bezoek aan Green Dino, die middels Virtual Reality het gedrag van zelfrijdende voertuigen kunnen simuleren en monitoren

Provincie Gelderland – De WePods

Na de boeiende presentatie was het tijd voor iedereen om de WEpod eens voor zichzelf te ervaren. Misschien viel na het bespreken van alle toekomstbeelden van hoe autonoom rijden eruit zou kunnen gaan zien de demonstratie enigszins tegen. De WEpod kon zelf snelheid en route bepalen, maar door (wettelijke) beperkingen zat er nog wel een bestuurder in het voertuig die indien nodig op de stopknop moest drukken. Tevens moest voor de WEpod de omgeving eerst ingeladen worden, hij kon niet zelf veranderingen in de omgeving verwerken. Al met al was het erg leuk om eens in een zelfrijdend voertuig te rijden, maar het was duidelijk dat vanaf de WEpod er nog heel veel stappen gezet moeten worden (waarvan sommige door andere partijen ook al gezet zijn).

Jong Goudappel – Stellingen over de mobiliteit van morgen

Gedurende deze workshop is geprobeerd om een beeld te vormen over de ideeën en visie van jong Goudappelaren over dit onderwerp in relatie tot de invloed op het transport domein en ons werk. In vier opeenvolgende sessies met steeds ongeveer 10 personen passeerden stellingen in een snel tempo waarmee men het eens of oneens kon zijn. Leuk detail is dat bij een aantal stellingen een duidelijk verschil te zien tussen de groepen voor en na het meerijden met de zelfrijdende WEpod in Wageningen. Hieronder een paar interessante stellingen:

“Voor 2060 is de transitie naar autonoom rijden gerealiseerd”

Eens: 73%, oneens 27%

“Door zelfrijdende voertuigen worden de bereikbaarheidsproblematiek alleen maar groter”

Eens: 26%, oneens 74%

“Door zelfrijdende voertuigen wordt het Openbaar Vervoer overbodig”

Eens: 18%, oneens 82%

Green Dino – Toepassingen met Virtual Reality en zelfrijdende voertuigen

Bij het bezoek aan Green Dino stonden verschillende demo’s klaar van simulatoren die worden toegepast bij rijopleidingen en het voorspellen en analyseren van het gedrag van zelfrijdende voertuigen om zo de verkeersveiligheid te kunnen vergroten. Bij één van de opstellingen werd bijvoorbeeld getoond wat een autonoom voertuig ‘ziet’ en werd er uitgelegd hoe deze data gebruikt wordt. Zo moet er ook intelligentie worden toegevoegd aan het voertuig, zodat bijvoorbeeld niet alleen een object wordt waargenomen, maar er ook rekening mee wordt gehouden dat er iemand zich achter het object kan bevinden.

Green Dino is daarnaast samen met RDW het project 'digitaal rijbewijs' gestart om Europese wetgeving, de toelating, te versnellen. Er is namelijk nog geen wetgeving die autonoom rijden op de openbare weg toestaat.  Een belangrijke pijler van het project is de beoordeling op relatieve criteria. De mens wordt als referentie gebruikt. Met hun kennis van rijsimulatoren en het gedrag van mensen op andere voertuigen is Green Dino hierin een belangrijke speler.

We willen de Provincie Gelderland en Green Dino hartelijk bedanken voor de geboden gastvrijheid.