Missie en Visie

'De wereld verandert, mobiliteit blijft'

Mobiliteit, omdat wij ons verplaatsen, is de drijfveer van ons bedrijf. Wij dragen bij aan bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en economische vitaliteit in Nederland en daarbuiten.

Wij verbinden expertises, belangen en partijen. Dat doen wij vanuit kennisleiderschap en niet alleen. Als zusterbedrijven in de Goudappel Groep werken wij, samen met onze klanten, partners en maatschappelijke organisaties, aan integrale oplossingen, voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Focus op mobiliteit in de breedte

Wij geloven in de kracht van focus. We zijn gespecialiseerd in maar één ding: mobiliteit, maar wel in de volle breedte en diversiteit die recht doet aan dit specialisme. Daarin zijn we uniek dankzij inmiddels 50 jaar werken aan mobiliteit in zijn maatschappelijke context. Dat heeft geleid tot een bedrijf met focus, netwerk, diversiteit, cultuur en omvang om klanten één loket te bieden voor hun (complexe) mobiliteitsvraagstukken. Die strategie zetten we voort, met advies, IT-oplossingen en mobiliteitsdiensten.

Advies: van strategie tot en met uitvoering

We bestrijken de hele beleidskolom of plancyclus, van doel- en strategiebepaling tot en met ontwerp, uitvoering, implementatie en evaluatie. Daarin combineren we vakkennis met kennis van de regio en een duidelijke procesaanpak. We hanteren een brede definitie van ‘adviseur’. Ook het initiëren van vernieuwing, het onderzoeken van wetmatigheden, het verbinden van partijen en belangen en het nemen van verantwoordelijkheid voor de operationele uitvoering hoort daarbij. 

IT-oplossingen

We ontwikkelen operationele toepassingen op straat of web, zoals intelligente verkeersmanagement-oplossingen, multimodale reisinformatie of geografische informatiesystemen. Een tweede tak zijn de gereedschappen voor het modelleren en analyseren van mobiliteitsvraagstukken, zoals bijvoorbeeld View.DAT en OmniTRANS. 

Mobiliteitsdiensten

Het ‘ontzorgen’ van onze klanten tijdens beheer en exploitatie is het derde speerpunt van ons. Dat gaat van het operationeel houden van het verkeersmodel (remote hosting) tot het volledig insourcen van de uitvoering van Spitsscoren of Spitsvrij. Ook beschikken wij over een eigen operationele verkeerscentrale.