Media kunnen met hun vragen terecht bij Jos Waltmans.

Hij is bereikbaar via jwaltmans@goudappel.nl en m 06 5393 7205.