Iganga: kennis over duurzame mobiliteit voor ontwikkelingslanden

Stichting Iganga is in 2008 opgericht door medewerkers van Goudappel Coffeng. De Stichting draagt bij aan duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden en projecten die daarmee samenhangen. Dat doet zij vooral door kennisontwikkeling en -overdracht te stimuleren. 

We zien in dat in ontwikkelingslanden de steden hard groeien. Daarmee vormen bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling in toenemende mate een knelpunt. Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ondersteunen Goudappel Coffeng de Stichting Iganga met daad, raad en ook in financieel opzicht. 

Kijk op de website van de Stichting Iganga voor een overzicht van de huidige projecten.