Aantoonbaar Beter Benutten

1 december 2015

Het programma Beter Benutten co-financiert maatregelen die vertraging op het wegennet wegnemen. Voorwaarde is dat van elk project de noodzaak en haalbaarheid wordt aangetoond. Dat doen wij overtuigend.

Voor de regio Noord-Holland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen ondersteunde Goudappel Coffeng bij de doorontwikkeling van maatregelen en het aanvraagproces voor de cofinanciering voor het programma Beter Benutten. Wij verzorgden bijvoorbeeld de belangrijke berekeningen van de kosteneffectiviteit; al dan niet met behulp van de "CROW-Mobiliteitsscan":http://www.verkeerskunde.nl/internetartikelen/internetartikelen/crow-mobiliteitsscan-ondersteunt-een-veelheid-aan.42006.lynkx. Ook scherpten wij van tientallen maatregelen de plannen van aanpak aan. Inmiddels zijn een groot aantal projecten definitief ingediend, en nog belangrijker: goedgekeurd.

Het Programma Beter Benutten Vervolg borduurt verder op het succes van het eerste pakket Beter Benutten. Het accent ligt nu nog meer op het realiseren van gedragsverandering. Automobilisten moeten bijvoorbeeld soms een reis gaan uitstellen of voor de fiets, bus, tram of trein kiezen. Of een andere route. Tot 2017 is circa 600 miljoen euro beschikbaar om in drukste regio’s tien procent reistijdvermindering te bereiken. De ervaringen tot nu toe leert dat enkele strategische quick-wins of de combinatie van kleine slimme maatregelen al veel kan bewerkstellingen. Een lijst van zo’n 300 kleinere en snel uitvoerbare maatregelen zal de filedruk op de drukste punten met twintig procent doen krimpen. !/media/uploads/images/Beter_benutten-plannen.jpg!

Opdrachtgever: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, regio Noord-Holland
Jaar: 2014 - 2015