Alweer die brug open?! - Laveren tussen gebruikersgroepen

26 februari 2013

Zomer in Utrecht, bootjes op de Oude Gracht. Pleziervaartuigen op de populaire vaarroute en landrotten concurreren om doorstroming bij elk van de zeven beweegbare bruggen. Hoe ga je daar mee om? Hoe zorg je voor een optimale balans tussen al deze gebruikers?

Voor de gemeente Utrecht heeft Goudappel Coffeng de effecten in beeld gebracht van alternatieve brugbedieningstijden. We keken naar de effecten voor het verkeer op het land en op het water, naar de effecten voor het openbaar vervoer en de gevolgen voor het milieu. We deden daarvoor metingen naar de huidige situatie in de zomer: hoe vaak en hoe lang staan bruggen open, hoe druk is het en welke wachtrijen treden erop. Met deze kennis maakten we realistische simulaties waarmee we de effecten van diverse varianten van bedieningstijden in kaart brachten, concreet en kwantitatief op basis van indicatoren als verliestijden voor voertuigen, fietsers en schepen, wachtrijvorming en stiptheid van het openbaar vervoer en emissies van schadelijke stoffen. Deze informatie stelt de gemeente Utrecht in staat om voor de zomer van 2013 het gewenste brugopenings-regime te kunnen vaststellen.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Jaar: 2012 - 2013