Ambitiedocument haalt straks het meeste uit groot wegonderhoud

13 januari 2015

De N844 is een weg waar verschillende belangen elkaar raken. Doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Nu goed voorbereiden voorkomt gemiste kansen of dubbele kosten als de weg toe is aan groot onderhoud (2018). Een beeldend ambitiedocument vanuit de regio faciliteert het proces.

Voor de stadsregio Arnhem Nijmegen heeft Goudappel Coffeng ondersteund bij het maken van een ambitiedocument voor de provinciale N844 (Nijmegen-Malden-N271). Eén van de toepassingen is de voorbereiding van het groot onderhoud in 2018. We voerden gesprekken met de betrokken overheden over hun ambities in het gebied en de verbinding voor auto, fiets en openbaar vervoer. Het betrof de stadsregio zelf, de provincie Gelderland en de gemeenten Heumen, Nijmegen en Mook en Middelaar. We inventariseerden 30 samenhangende ambities die we clusterden naar 4 thema's. We ordenden ze tot een concept uitvoeringsagenda: waar kunnen we nu al aan beginnen, welke pakken we op in 2018 (het onderhoudstraject) en welke krijgen na 2020 hun uitwerking? Juist vanwege de vele ambities was het onze opgave in één oogopslag de samenhang in het gebied te laten zien.

We kozen voor sprekende kaartbeelden met weinig tekst. We benoemden samenhang, overeenstemming en de uitwerkingsvragen: hoe vinden we de balans tussen doorstroming (wens provincie) en oversteekbaarheid/leefbaarheid in het centrumgebied van Malden (wens Gemeente Heumen)? Dit probleem van doorstroming versus leefbaarheid is al langer een bestuurlijke wens van de stadsregio om op te lossen. Zij willen inzichtelijk hebben welke ambities rondom de weg aanwezig zijn om aan de ene kant de ''doorstroming versus leefbaarheidsdiscussie'' op te lossen en aan de andere kant willen ze graag vanuit de overheden een inventarisatie ontvangen als input voor het onderhoud. De beeldende rapportage zorgt dat de kennis uit deze verkenning maximaal beklijft in het vervolgproces. En dat betekent straks meer kwaliteit op en langs de weg!

Opdrachtgever: Stadsregio Arnhem Nijmegen
Jaar: 2015 - 2016
Download de ambitiekaart