Auto en fiets strijden om voorrang in mobiliteitsnota Hoogeveen

18 maart 2019

De gemeente Hoogeveen heeft Goudappel Coffeng ingeschakeld om de mobiliteitsvisie, die dateerde uit 2008, te actualiseren samen met inwoners en ondernemers. Dankzij technologische vooruitgang en nieuwe visies en ontwikkelingen zowel binnen de gemeente als bij hogere overheden was deze vernieuwing  van het mobiliteitsbeleid noodzakelijk.

De geactualiseerde Mobiliteitsvisie legt de kernwaarden vast en verbeeldt hoe we die met verschillende opgaven gaan bereiken (zie afbeelding). Was in 2008 de auto nog het belangrijkste vervoermiddel, in de nieuwe visie is de status van de fiets minstens zo hoog.

De visie - samen opgesteld met inwoners en ondernemers leidde tot een aantal bijeenkomsten: een workshop waarin belangenorganisaties en ondernemers konden meedenken over de nieuwe koers en ook de bewoners waren uitgenodigd om mee te praten.

Uitgewerkt in Fietsnota en Uitvoeringsprogramma

Aansluitend op de Mobiliteitsvisie is voor de gemeente Hoogeveen het fietsbeleid uitgewerkt in de Fietsnota en is ook het Uitvoeringsprogramma opgesteld. De ambitie: het realiseren en verbeteren van infrastructuur voor de (e-)fiets zoals fietspaden, fietsbruggen en oversteekvoorzieningen waar deze nog ontbreken. Maar ook zaken als (bewaakte) fietsenstallingen bij economische/sociaal belangrijke locaties, educatie, communicatie, fietsendiefstal-preventie, sociale veiligheid en recreatief fietsen spelen een belangrijke rol. De fiets is de schakel tussen beleidsvelden, zoals: duurzaamheid, milieu, gezondheid, sport, recreatie, toerisme, onderwijs en economie.

Onderdelen van het proces voor de totstandkoming van de Fietsnota en het Uitvoeringsprogramma waren drie themabijeenkomsten waarvan er één georganiseerd werd door scholieren, een fietstocht door Hoogeveen met wethouder en raadsleden, ambtelijke en bestuurlijke werksessies, een website waarop inwoners een reactie konden plaatsen en overleg met de provincie. De vele opgehaalde knelpunten en wensen zijn vervolgens door Goudappel Coffeng op basis van een afwegingskader geprioriteerd en aan het nieuwe gemeentebestuur aangeboden.

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen
Jaar: 2018-2019