Begeleiding fietsprojecten provincie Zuid-Holland

7 februari 2013

Meer mensen op de fiets. De provincie Zuid-Holland wil de komende vier jaar 75 fietsprojecten realiseren om de fietsinfrastructuur te verbeteren. Dat is goed voor leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid.

Voor de provincie Zuid-Holland gaat de combinatie van Goudappel Coffeng en Tauw circa 10 fietsprojecten begeleiden van initiatief tot en met de realisatie. Het betreffen zowel fietsverbindingen voor woon-werkverkeer en schoolroutes als recreatieve routes tussen stedelijk en landelijk gebied. De realisatie staat gepland voor de periode 2013-2016. In deze raamovereenkomst besteedt de provincie de verantwoordelijkheid voor de planvorming, engineering en begeleiding van de aanleg, integraal uit aan onze combinatie. Wij dragen zorg voor ondermeer verkenningen, planstudies, ramingen, ontwerpen, grondverwerving, omgevingscommunicatie, ruimtelijke procedures, contractvorming en contractbegeleiding en voor de uiteindelijke overdracht aan de toekomstige wegbeheerder.

 

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2013 - 2015