Bereikbaarheid binnenstad Hengelo onder de loep

30 oktober 2020

De binnenstad van Hengelo is volop in beweging. De gemeente werkt samen met tal van partijen aan een aantrekkelijke en levendige binnenstad. Een goede bereikbaarheid is hiervoor van groot belang. Goudappel Coffeng kreeg de opdracht om de bereikbaarheid (in de breedste zin van het woord) in beeld te brengen. Want er gaat veel goed. Maar er liggen ook kansen, die vragen om een aanpak. Het plan is op 21 oktober 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

De afgelopen tijd hebben ondernemers, bezoekers, belangenorganisaties en andere betrokkenen meegepraat over het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad. Wethouder Gerard Gerrits: “Uit het onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid van de binnenstad in het algemeen positief wordt beoordeeld, door fietsers én automobilisten. Parkeerplaatsen voor de auto zijn snel te vinden en liggen op korte afstand van winkels en horeca. Wat goed gaat willen we ook zo houden, daarom kijken we ook vooral naar de ideeën en kansen die in de stad leven. Voor fietsers is bijvoorbeeld het parkeren van de fiets een heet hangijzer. Bijna de helft van de ondervraagden waardeert de fietsenstalling, om meerdere redenen, onvoldoende. Ook rijdt er nog te vaak verkeer zonder bestemming door de binnenstad, wat overlast veroorzaakt. Met deze en andere signalen gaan we wat doen.”

Landelijke ontwikkelingen
“Bij dit soort onderzoeken kijken we ook altijd goed naar de landelijke ontwikkelingen die er spelen”, aldus Richard ter Avest van Goudappel Coffeng. “Zo is deelmobiliteit in opkomst waarbij fietsen en zelfs auto’s met elkaar gedeeld worden. Afhankelijk van het doel kiest een reiziger voor één of meer vervoersmiddelen om op de bestemming te komen. Daarnaast zien we dat steeds meer (middel)grote steden samen met ondernemers en vervoerders willen zorgen voor schonere voertuigen voor de bevoorrading van de binnenstad.”  

Opgaves en maatregelen
In het adviesrapport wordt voorgesteld om te gaan werken met negen ‘opgaves’. Per opgave is een aantal maatregelen geformuleerd. De opgaves variëren van het verruimen van de parkeermogelijkheden voor fietsers en het verbeteren van de mogelijkheden om je weg snel te vinden tot het uitvoeren van nieuw toegangsbeleid voor de binnenstad. De maatregelen variëren dan van het plaatsen van fietsbeugels tot het aanbrengen van nieuwe bewegwijzering. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte in de binnenstad. Door de openbare ruimte te vernieuwen ontstaat hiërarchie in het stratenpatroon. Hierdoor kunnen bezoekers zich beter oriënteren en houden ze rekening met elkaar. Zodat een fijne, veilige en gezellige sfeer heerst in de binnenstad. “Alle ontwikkelingen hebben we samen gebracht met de geluiden die we uit de stad hebben opgehaald,” aldus Ter Avest. Gerard Gerrits: “Zo zijn we tot een gekomen tot gedragen maatregelen die bijdragen aan een bereikbare en daarmee aantrekkelijke binnenstad.”

De bereikbare binnenstad
Een goede bereikbaarheid is erg belangrijk voor een vitale en aantrekkelijke binnenstad. In 2017 is het Integraal Actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad vastgesteld, met als doel om vernieuwing en verbetering in gang te zetten en leegstand te verminderen. De ‘bereikbare binnenstad’ maakt onderdeel uit van dit actieplan. Dit is één van de speerpunten uit het coalitieprogramma 2018-2022.

Opdrachtgever: Gemeente Hengelo
Jaar: 2020