Bereikbaarheid spil bij uitbreiding en nieuwe verkeersstructuur voor Schiphol

30 juni 2016

Goede bereikbaarheid is van vitaal belang voor een luchthaven als Schiphol. Als competitieve luchthaven heeft Schiphol uitbreidingsplannen. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat er voor alle modaliteiten en doelgroepen de bereikbaarheid optimaal is.

De ontwikkeling van een nieuwe terminal heeft effect op de verkeersstructuur en verkeersstromen op en rond Schiphol: een nieuwe terminal, extra reizigers en dus meer verkeer op de nu al schaarse ruimte op Schiphol-Centrum. Goudappel Coffeng is gevraagd om Schiphol te assisteren bij het inzichtelijk maken van de effecten van mobiliteitsgroei en wijzigende verkeersstructuren. Met behulp van VISSIM, een dynamisch micro-simulatiemodel, hebben wij een 3D-model ontwikkeld van de landzijde van Schiphol. Dit verkeersmodel is gebouwd voor de huidige en toekomstige situatie en bestaat uit een netwerk (de wegen) en verschillende matrices (verkeer dat van A naar B wil en vice versa). Het toedelen van het verkeer aan het netwerk geeft inzicht in de (kwaliteit van de) verkeersafwikkeling. Op een vliegveld komen veel verkeersdeelnemers samen, zoals: reizigers (parkeren, kiss & ride, collect & ride, taxi, openbaar vervoer), werknemers (bemanningsleden, niet-vliegend personeel, diensten, kantoren) en bevoorraders (vrachtverkeer). Deze verkeersdeelnemers zijn doelgroepen met specifiek gedrag en karakteristieken. Samen zorgen ze voor piekmomenten met grote verkeersstromen op de luchthaven en ze hebben hun eigen, groepsspecifieke piekmomenten op verschillende locaties. Wij hebben een simulatie ontwikkeld met voor elke doelgroep een aparte matrix, die inzoomt op de specifieke locaties. Is er nog voldoende verkeersafwikkeling na realisatie van de terminal? Of is er extra infrastructuur nodig? Of moet er een extra rijstrook komen voor kiss & ride? Kunnen we de parkeergarage hier ontsluiten? En kan dat ook veilig? Wat is de reistijd van de taxi tussen de buffer en de standplaats? Kunnen voetgangers hier nog gelijkvloers oversteken? Al deze, en vele andere vragen, zijn beantwoord met de hulp van het door ons ontwikkelde verkeersmodel. 



Het model wordt gebruikt in een iteratief ontwerpproces om de mogelijkheden te verkennen en er zeker van te zijn dat het verkeersnetwerk werkt en de luchthaven bereikbaar blijft voor alle modaliteiten. Het aantrekkelijke 3D model-geeft een realistisch beeld van de verkeersstromen en helpt (ook de niet-technici of beslissers) bereikbaarheid en de impact van ontwerpkeuzes voor alle doelgroepen mee te nemen. Goudappel Coffeng adviseert Schiphol voortdurend met betrekking tot verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Ook participeert Goudappel in verschillende werkgroepen. Zo zijn we onder andere betrokken bij werkgroepen die zich bezighouden met activiteiten als verkeersknelpunten in de huidige structuur, locatieonderzoek taxibuffer en remote taxibuffer, haalbaarheidsstudie parkeergarage P1 XXL, de fasering van parkeerproducten en de tunnelveiligheid van Schiphol. Bij deze projecten zijn we het verkeerskundig geweten, handelen we proactief door het signaleren van mogelijk knelpunten en denken we mee over oplossingsrichtingen om Schiphol verkeersveilig en aantrekkelijk bereikbaar te houden.

Opdrachtgever: Schipholgroup
Jaar: 2016