Beter 'Beter Benutten' door rekenen en luisteren

13 november 2015

Betere informatie aan brugbedieners en slimme bedienmomenten dragen bij aan doorstroming op weg en water. Een goede evaluatie maakt dat kwantitatief tastbaar. Maar alleen rekenen is niet genoeg,

Voor de Provincie Noord-Holland evalueerde Goudappel Coffeng het project 'Blauwe Golf'. Dat is een maatregel in het kader van het programma Beter Benutten om vertraging door openstaande bruggen te verlagen. Onze evaluatie was kwantitatief en kwalitatief. We rekenden uit wat het effect was van de maatregel in termen van voertuigverliesuren. Dat konden we door onze "speciale tool":http://www.goudappel.nl/voorbeelden/wachtrijtool/. Daarnaast hebben we een schouw gedaan en in focusgroepen gesproken met vaarweggebruikers en brugbedieners. Hoe hebben zij het proces ervaren en hoe ervaren zij de maatregelen in de praktijk. Juist die combinatie van cijfers en gebruikersinzichten leverde leerervaringen op voor komende Beter Benutten-projecten. En we konden praktische aanbevelingen doen - vanuit de 'natte sector' voor optimalisatie van de maatregel. Zo willen schippers graag kunnen overnachten in Haarlem wat voorkomt dat ze in de avondspits langs een brug moeten.

Uit onze evaluatie van "'De Blauwe Golf'":http://www.verkeerskunde.nl/blauwe-golf-op-noord-hollandse-wateren.42218.lynkx bleek dat de nieuwe bedientijden leiden tot een afname van 15%-45% van de vertraging op de Rijksbruggen, waarvan 50% in de brede spits.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Jaar: 2015