Bezoekersonderzoek markten en centrum Apeldoorn

11 maart 2018

De gemeente Apeldoorn wilde graag een actueel inzicht in het functioneren van de markten in het centrum en in de stadsdelen. Inzicht in onder meer het profiel van de bezoekers, de waardering van de markten en de verbeterpunten. Aanvullend was ook een actueel inzicht in het functioneren van het centrum gewenst.

Goudappel Coffeng voerde een representatieve steekproef uit onder de bezoekers. Uit het bezoekersonderzoek bleek dat de bezoekers alle aspecten van de markten met een voldoende waardeerden. Vooral de diversiteit en compleetheid in marktaanbod en de sfeer en beleving scoorden hoog. De (geringe) verbeterpunten die genoemd werden, hadden betrekking op de ruimtelijke inrichting van de markt, meer diversiteit aan etenswaren en meer entertainment als live muziek.

Als het gaat om de bezoekers van het centrum van Apeldoorn blijkt 30% van buiten Apeldoorn te komen. Circa 10% van alle bezoekers is toerist. Ongeveer een vijfde van deze toeristen maakt vooraf gebruik van (gemeentelijke) websites bij het plannen van hun bezoek. Zij oriënteren zich vooral op Uitinapeldoorn.nl en Apeldoorn-binnenstad.nl.

Qua rapportcijfers op verschillende onderdelen krijgt de binnenstad allemaal voldoendes. De laagste waardering is voor activiteiten voor kinderen (6,5). Hier gaat de gemeente Apeldoorn mee aan de slag. Meest genoemde verbeterpunt is het tegengaan van leegstand. Dat de leegstand het meest werd genoemd is niet verwonderlijk omdat een deel van het centrum (Oranjerie) wordt herontwikkeld en daarom panden tijdelijk niet zijn ingevuld. Meest genoemde  positieve punt is de sfeer in het centrum, gevolgd door de keuze in het winkelaanbod, de compactheid en bereikbaarheid van het centrum, de netheid en de horeca.

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Jaar: 2017