'Bigdata' + verkeersmodel brengen stadsbrugeffect in beeld

2 december 2013

Gedraagt 'de stad' zich zoals in zorgvuldige voorstudies is voorspeld? Hoe past het Nijmeegse verkeer zich aan na een majeure wijziging: een extra brug over de Waal? Bluetooth, VRI-tellingen, overige tellussen en het gemeentelijke verkeersmodel brengen het 'Stadsbrugeffect' in beeld.

Voor de gemeente Nijmegen maakte Goudappel Coffeng en de VID inzichtelijk hoe de nieuwe waalbrug uitpakt voor de verkeerscirculatie in de stad. We wonnen een grote hoeveelheid data in via bestaande verkeersregelinstallaties, tellussen en bluetooth-meetlocaties. Deze 'big data' gaven inzicht in de verschillen qua drukte tussen de situatie vóór en ná de brugopenstelling. Vervolgens integreerden wij deze data met het verkeersmodel om een nog completer beeld te krijgen van de verkeersstromen ( meer nauwkeurige Herkomst/Bestemmingsinformatie). De uitkomsten lieten zien dat verkeersmodel, VRI-tellingen en BlueTooth-metingen een inhoudelijk consistent beeld geven. De data vulde elkaar op de verschillende niveaus (lokaal fijnmazig, stedelijk globaal en stedelijk fijnmazig) goed aan. Inhoudelijk bleek de zichtbare verschuiving van verkeer naar de nieuwe brug in de lijn der verwachting te liggen. De routes laten een grotendeels ‘gewenst’ beeld zien zonder nieuw doorgaand verkeer door de stad. Oftewel: "we love it when a plan comes together".

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
Jaar: 2013 - 2014