Brabant In-Car: evaluatie en monitoring zorgt voor innovatie die kan beklijven

25 maart 2015

Praktijkproeven met innovatieve reisinformatie in het voertuig moeten bijdragen aan een betere bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en versterking van de economische structuur van de regio Eindhoven. Monitoring en -evaluatie van dit In-Car-programma, in-car II en in-car III brengt de effecten in kaart. De (leer)effecten worden zo geborgd voor de toekomst.

Voor het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) evalueerde Goudappel Coffeng, samen met zusterbedrijf MAPtm en OC Mobility Coaching, vier subsidieprojecten uit de Beleidsmaatregel Brabant in-car II, die het SRE namens de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van I&M uitvoert. We ontwierpen daarvoor een onderzoeksopzet en verzorgen de uitvoering van de monitoring: wat is de feitelijke verandering van reisgedrag als gevolg van de toegevoegde informatieprikkel in het voertuig en hoe ervaart de weggebruiker deze informatie. Vervolgens brachten wij in beeld wat de effecten zijn op de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid, zowel in het studiegebied als bij landelijke opschaling. Tot slot evalueren wij de effecten op andere beleidsdoelstellingen, zoals de profilering van de regio en de samenwerking tussen publiek en privaat bij dergelijke innovaties. Met deze evaluatie beschikken de overheidspartijen over zinvolle informatie om een nieuw subsidieprogramma vorm te geven.

in-car II: vier proeven
Op 12 maart 2013 is de "eindrapportage gepresenteerd":http://www.goudappel.nl/actueel/2013/03/13/vervolg-brabant-in-car-ii/ aan de sector en de (vak)pers. Op 14 december 2012 werden al eerste resultaten gepresenteerd tijdens een goed bezochte "slotbijeenkomst":http://www.bbzob.nl/over-bbzob/actueel/1/268/slotbijeenkomst-brabant-in-car-ii-verkeersproeven-informatie-en-gedrag/.

in-car III: drie proeven
Op 31 oktober startte een nieuwe reeks proeven, "Brabant in-car III":http://www.sre.nl/projecten/brabant-in-car-iii. Na een hernieuwde aanbesteding is ons consortium, nu aangevuld met Double Sense, geselecteerd om ook hiervoor de monitoring en evaluatie te gaan doen. "Op 25 maart 2015 kwamen de resultaten beschikbaar":http://www.goudappel.nl/media/files/uploads/Evaluatie_Brabant_in-car_III_-_samenvatting_-_Goudappel_Coffeng.pdf.

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Provincie Noord-Brabant
Jaar: 2012 - 2015