Collegiale toetsing wijst de weg naar miljoenen-kans

4 december 2015

Collegiaal sparren is standaardonderdeel van onze werkwijze, formeel en informeel. Zo profiteert een opdrachtgever automatisch van de kennis van het hele bureau. Dat leidt tot mooie resultaten, bijvoorbeeld in Amsterdam.

Voor de gemeente Amsterdam droeg Goudappel Coffeng bij aan cofinanciering van het oplossen van fietsbarrières tussen Noord en Centrum/Zuid. Dat scheelt de gemeente Amsterdam meer dan 6,5 miljoen euro. Drie collega's troffen elkaar bij het koffieapparaat. De één was gedetacheerd bij gemeente en zo betrokken bij de planvoorbereiding van Beter Benutten Vervolg waar de tweede zich ook mee bezig hield vanuit zijn opdracht voor de Amsterdamse regio. Hij had opdracht om alle partijen in de regio Amsterdam te ondersteunen met het schrijven van "de benodigde plannen van aanpak":":http://www.goudappel.nl/voorbeelden/Plannen-van-aanpak-beter-benutten/. De derde adviseur was betrokken bij capaciteitsuitbreiding van de "IJ-pontjes":http://www.goudappel.nl/voorbeelden/tellen-langzaam-verkeer/. Al sparrend bij dat koffieautomaat ontstond een interessante subsidiekans. Als de pont-maatregel met de andere fietsmaatregelen gecombineerd zou worden, ontstaat een echte totaaloplossing en daarmee een maatregelpakket dat nog beter aan zou sluiten bij de doelstellingen van Beter Benutten Vervolg. En zo geschiedde. Ook dat is een voorbeeld van onze toegevoegde waarde als breed bureau: slim combineren van kennis voor maximaal resultaat.

Het maatregelenpakket "‘Fietsbarrières oplossen’":http://www.beterbenutten.nl/nieuws/950/fiets-en-voetgangerstunnel-bij-station-amsterdam-centraal-geopend voor Beter Benutten Vervolg bestaat uit onder andere de aanschaf van een nieuwe pont, de openstelling van een fiets- en voetgangerstunnel bij Amsterdam Centraal Station en innovatieve maatregelen voor fietsparkeren. Met dit pakket worden de fietsbarrières tussen Amsterdam Noord en het Centrum en Zuid verkleind. De kosten van het totale pakket bedragen ruim 13,5 miljoen euro.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Jaar: 2015