Concessiebeheerder ad interim brengt samenwerking en stroomlijning

1 mei 2014

Met een succesvolle OV-aanbesteding is het werk natuurlijk niet af. De vervoerder moet in de periode van 5 tot 15 jaar gaan waarmaken wat hij heeft beloofd en dat vergt monitoren en bijsturen door de opdrachtgever. Concessiebeheer op basis van partnerschap blijkt de crux.

Voor de provincie Overijssel heeft Goudappel Coffeng in de persoon van Elwin Pippel de rol van concessiebeheerder ad interim vervuld voor de Regiotaxi en de busconessie Ijsselmond. In deze periode heeft hij tevens een concessiebeheerplan voor de provincie opgesteld. Dit document biedt houvast bij het stroomlijnen van de werkprocessen en wordt gebruikt als handboek voor nieuwe medewerkers. Elwin heeft – indachtig de OV-tactiek van de provincie, bewust gestuurd op gelijkwaardigheid en vertrouwen met zowel oog voor de wederzijdse belangen als voor de zakelijke contractuele afspraken. Zo ontstond een positieve en constructieve samenwerking met de vervoerders. De Regiotaxi staat inmiddels een stuk beter op de kaart (hogere kwaliteit, toenemende klanttevredenheid, sterk verbeterde informatievoorziening), mede dankzij de bereikte professionalisering in het concessiebeheer (betere organisatie en documentatie, meer afstemming tussen aanbesteding en beheerfase).

De basis voor de aanbesteding en het beheer van de Overijsselse concessies wordt gevormd door de OV-tactiek, die Goudappel Coffeng in 2008 voor de provincie heeft opgesteld. Hoe ziet de provincie de toekomst van het Overijsselse openbaar vervoer en op welke wijze zij dit wil aansturen? Kernbegrip hierin is partnerschap: geen afrekencultuur met louter formele lijnen, maar mét elkaar werken aan het gemeenschappelijke doel: goed openbaar vervoer voor een faire prijs. Vervolgens kon de organisatie worden vormgegeven om dit te bereiken. Ook door de tijdelijke rol van Elwin werkten wij daar - on the job - aan mee. Eind 2012 zijn de beheerwerkzaamheden overgedragen aan de inmiddels door de provincie geworven vaste concessiebeheerders.

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Jaar: 2009 - 2012