Dat kan wel waar zijn

18 december 2013

Onbegrijpelijk, weggegooid geld, Datkanniewaarzijn! Almere plaatste routeinformatiepanelen richting vrije parkeerruimte in de verschillende garages van het centrum en kreeg de hoon van de media over haar heen. De panelen zouden onbegrijpelijk zijn en dus niet werken. Maar is dat wel zo?

In opdracht van de gemeente Almere evalueert Goudappel Coffeng de werking en toepasbaarheid van haar routeinformatiepanelen. Hierop wordt de route/drukte getoond aan de hand van een gestyleerde plattegrond. Deze zouden onleesbaar en onbegrijpelijk zijn. Vooral het TV-programma "Datkanniewaarzijn":http://gemi.st/15441461 werkte mee aan de vroegtijdige hoon over deze panelen. De media-deskundigen gingen echter gemakshalve voorbij aan het feit dat onder randvoorwaarden en voor een bepaalde doelgroep dit soort panelen wel degelijk effectief zijn ná een gewenningsperiode. Nu de panelen er één jaar staan gaan wij onderzoeken in hoeverre en voor hoeveel mensen aan die randvoorwaarden wordt voldaan. Tevens nemen we in het onderzoek mee of de huidige informatievoorziening verder geoptimaliseerd kan worden.

Opdrachtgever: Gemeente Almere
Jaar: 2013 - 2014