De Hoekse Lijn: als metro of als trein?

12 juli 2013

Met de metro naar het strand? Moet de spoorverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland worden omgebouwd tot metroverbinding? Om deze fundamentele vraag gedegen te kunnen beantwoorden, kreeg de Stadsregio Rotterdam inzicht in het verwachte gebruik van deze Hoekse Lijn. ‘Met de metro naar het strand’ werd zo niet alleen een aantrekkelijk zomerbeeld, maar ook een rationele feitelijke afweging.

Voor de stadsregio Rotterdam deed Goudappel Coffeng onderzoek naar de potentie van de spoorverbinding tussen Hoek van Holland en Rotterdam (‘De Hoekse Lijn’). In 2006 hadden wij al voorspeld dat een metroverbinding meer reizigers het spoor op zou trekken. Nu vijf jaar later hebben we opnieuw gekeken naar de te verwachten effecten. Daarbij maakte we gebruik van geavanceerdere prognosegereedschappen en vooral vijf jaar extra inzichten over de mogelijke uitwerking van de verbinding en reizigersbewegingen in de regio.

We hebben voor verschillende varianten diverse effecten inzichtelijk gemaakt met behulp van het verkeersmodel van de Stadsregio Rotterdam (‘RVMK’), variërend van het afgelegde aantal kilometers per vervoerwijze in de hele regio tot het aantal in- en uitstappers per halte op de Hoekse Lijn, Wat levert het bijvoorbeeld op als het bestaande eindpunt ‘Hoek van Holland Strand‘ dichter bij het strand komt te liggen, welk effect heeft de opening van een extra station bij Maassluis en als een trajectge-deelte minder vaak wordt bediend, hoeveel potentiële reizigers kost dat?

De resultaten uit de verschillende varianten waren eenduidig: uitvoering van de Hoekse Lijn als metro levert in 2020 meer instappende reizigers op dan een trein-verbinding. Op het trajectgedeelte ‘Hoek van Holland Strand’ – ‘Schiedam Nieuw-land’ betekent een metro in 2020 circa 40% meer instappende reizigers dan wanneer de trein blijft rijden. Een hogere frequentie en een rechtstreekse verbinding met het centrum wegen op tegen de (extra) overstap richting ‘Rotterdam Centraal’ op ‘Schiedam Centrum’.

Op 12 december 2012 werd het besluit en de plannen voor de ombouw naar een metrolijn bekend gemaakt door de stadsregio. Lees "hier":http://www.verkeerinbeeld.nl/artikelen/nieuws/afspraken-ombouw-hoekse-lijn-tot-metro.html. De definitieve besluitvorming was in "juli 2013.":http://stadsregio.nl/bestuur-stadsregio-besluit-de-hoekse-lijn-om-te-bouwen-tot-metro

Opdrachtgever: Stadsregio Rotterdam
Jaar: 2011 - 2012