De invloed van verkeersknelpunten op economische toplocaties

6 maart 2020

Voor de Regio West-Brabant heeft Goudappel een onderzoek gedaan naar de aard en de gevolgen van belangrijke knelpunten op het hoofdwegennet. Voor dit onderzoek hebben we onder meer verkeersgegevens uit regionale verkeersmodellen geanalyseerd met behulp van de Mobiliteitsscan. "We hebben bijvoorbeeld onderzocht wat de invloed is van vrachtverkeer en doorgaand verkeer op de knelpunten, en in welke mate de knelpunten van invloed zijn op de bereikbaarheid van economische toplocaties in de regio."

Het resultaat is samengevat in een presentatie met heldere kaartbeelden. De conclusies uit het onderzoek helpen de Regio met het prioriteren van de mobiliteitsopgaven en het vormen/aanscherpen van programma’s ten aanzien van mobiliteit

Opdrachtgever: Regio West-Brabant
Jaar: Februari 2020