De juiste balans tussen verkeer en verblijven in Amsterdamse straten

15 november 2011

In een ideale wereld krijgt elke gebruikssoort zijn eigen baan. Maar de werkelijkheid van Amsterdam heeft geen ruimte voor én een brede stoep met terrassen, een vrije fietsbaan, een parkeerstrook en ruimte voor tram en auto. Hoe ga je met deze spanning om? Amsterdam liet een aantal typische stadsstraten onderzoeken. Hoe moet de stad met dit type straat omgaan voor bereikbaarheid en economische vitaliteit?

Voor de Dienst Infrastructuur, Verkeer & Vervoer van de gemeente Amsterdam en de Kamer van Koophandel Amsterdam deed Goudappel Coffeng onderzoek naar de Van Woustraat, de De Clercqstraat en de Jan Evertsenstraat. Deze drie zijn typische stadsstraten (in tegenstelling tot bijvoorbeeld woonstraten of stroomstraten). Met een expertbeoordeling en een schouw onderzochten we het bereikbaarheidsprofiel. Wat is de functie in het netwerk? Hoe is parkeren geregeld et cetera. Het economisch profiel brachten we in kaart met eveneens een expertbeoordeling en via onderzoekscijfers. Wat voor soort winkels en bedrijven zijn er gevestigd? Hoe afhankelijk zijn deze van autobezoek? Tot slot keken we naar het bezoekersprofiel en ondernemersprofiel. Wie komt er? Waarom? Waar vandaan? Hoe? Dit laatste deden we met een passantenenquête en een enquête onder in de straat gevestigde ondernemers.

De multidisciplinaire profielen maakten het mogelijk een oordeel te vormen over het functioneren van de stadstraten, de problemen daarin, de mogelijke ingrepen en de gevolgen voor het economisch functioneren van de straten. De economie van de straten blijkt bijvoorbeeld vooral te draaien op bezoekers die dichtbij wonen en te voet of te fiets de winkels bezoeken. In de huidige inrichting is het echter juist die groep die de dupe wordt van ruimtegebruik voor parkeerstroken en doorstromend verkeer.

Autoluwheid blijkt in de regel te leiden tot een impuls voor het recreatieve aanbod. Dit is verwerkt in onze aanbevelingen om een balans te vinden tussen verblijf en (doorgaand) verkeer. De resultaten van de studie worden door de gemeente en de Kamer van Koophandel gebruikt voor de nieuwe mobiliteitsaanpak van Amsterdam (Gemeentelijk Verkeer & Vervoerplan, GVVP) en toekomstige discussies over de herinrichting van straten. Zelf gaan wij met de gehanteerde methodiek vergelijkend onderzoek doen in andere 100.000-plus steden.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam en Kamer van Koophandel Amsterdam
Jaar: 2011