De kunst van het aanbesteden: inhoudelijk gedegen, interactief, juridisch houdbaar

8 december 2015

Het aanbesteden van een nieuwe concessie is een belangrijke stap. Bestek en aanbestedingsproces bepalen het speelveld voor de komende jaren. De juiste begeleiding haalt het maximale eruit.

Voor de Provincie Utrecht begeleidde de bureaucombinatie Goudappel Coffeng, APPM en ITS de aanbesteding van de provinciale busconcessie (2016-2023). Wij organiseerden en begeleiden het proces en verzorg(d)en alle inhoudelijke analyses en aanbestedingsstukken (Nota van uitgangspunten, Programma van Eisen, Bestek, Aanbestedingsdocumenten, Gunningsbesluit). Onderdeel van de aanpak was participatie door stakeholders (gemeenten, Rover, etc.) voor maximaal inzicht in behoeften en draagvlak. Daarna verschoof de aandacht naar het robuust vormgeven en begeleiden van de aanbestedingsprocedure zelf. Halverwege het proces wisselden onze projectleider en 2e man dan ook van plaats, precies in lijn met het gevraagde zwaartepunt in expertise. Deze op elkaar ingespeelde multidisciplinariteit is namelijk precies de kracht van onze begeleiding.

Naast Utrecht waren wij in 2014 en 2015 nauw betrokken bij de concessieverlening van Zuidoost-Fryslân en de waddeneilanden, Vlieland, Terschelling en Ameland.

Tot op heden hebben wij een 100%-trackrecord qua OV-aanbestedingbegeleiding. Ondanks de omvang van de marktbelangen, is geen van onze opdrachtgevers in de problemen geraakt door juridische procedures of gebrek aan passende biedingen. Daar zijn we enorm trots op.

Uitslagen
In Utrecht kwam overigens Syntus als winnaar uit de bus. In Zuidoost-Fryslân en de waddeneilanden, Vlieland, Terschelling en Ameland viel de keus op Arriva.

Opdrachtgever: Opdrachtgever: Provincie Utrecht, Provincie Fryslan
Jaar: 2014 - 2015