Detailhandelsmonitor gemeente Apeldoorn

9 januari 2018

De gemeente Apeldoorn kent een fijnmazige winkelstructuur met in de stad Apeldoorn per woonwijk een groot winkelcentrum en diverse ondersteunende buurtcentra. Ook de dorpen kennen een eigen winkelapparaat. De gemeente Apeldoorn wil graag weten hoe de winkelcentra in de gemeente er voor staan en heeft Goudappel Coffeng gevraagd om alle beschikbare data per winkelgebied inzichtelijk te maken en dit aan te vullen met een expert judgement.

Zo is gekeken naar de bereikbaarheid, compactheid, openbare ruimte, zwerfvuil en vindbaarheid. Dit is aangevuld met data over leegstand, het toekomstperspectief van winkelpanden (Retail Risk Index van Locatus), koopstromen en diverse bewonerskenmerken. Naast een overzichtelijke rapportage met de resultaten per winkelgebied zijn de besproken met de Apeldoornse ondernemers. De monitor heeft een helder beeld geschetst van de actuele situatie van de Apeldoornse winkelcentra en de knelpunten en kansen per centrum. De resultaten en gesprekken gaven direct aanleiding om in een aantal winkelgebieden concrete verbeterpunten aan te pakken.

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Jaar: 2017/2018