'Deur-tot-deurmethode om reistijd, betrouwbaar én beleving te meten is nú beschikbaar'

27 juni 2017

Steeds meer bewoners, bedrijven en bezoekers trekken naar de grote steden. Dit biedt allerlei kansen maar tegelijkertijd neemt de druk op de openbare ruimte en de stedelijke netwerken toe. Het ministerie van I&M en de metropoolregio Amsterdam (zie video onderaan deze pagina) willen daarom samen werken aan het verbeteren van de gehele deur-tot-deurreis van de reiziger.

Maar hoe breng je de kwaliteit van de deur-tot-deurreis goed in beeld? Nieuwe technieken bieden steeds meer mogelijkheden maar in de praktijk wordt vaak slechts een stukje van de deur-tot-deur reis (per wegbeheerder of per vervoerwijze) of één van de kwaliteitsaspecten bijgehouden. De resultaten zijn verschillend van vorm, waardoor modaliteiten en stukjes van de reis niet goed vergeleken kunnen worden. Hier hebben meerdere onderzoeken en beleidstrajecten mee te maken.

Rijk en regio hebben daarom aan Goudappel Coffeng gevraagd om een werkmethode te ontwikkelen en toe te passen op verschillende corridors in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Goudappel Coffeng heeft door het combineren van verschillende databronnen een scherp beeld verkregen van de huidige reistijd, betrouwbaarheid en beleving - per modaliteit èn per stukje van de reis. Hiervoor is gebruiki gemaakt van big data (Google, NS, GOVI, Bikeprint), enquêtes (ruim 2700 respondenten) en zijn er 180 actieve deelnemers geworven die hun dagelijkse reisgedrag hebben laten volgen met een app (Sense.DAT).

Projectleider Aart de Koning: “De methode levert interessant inzichten op. Zo zien we bijvoorbeeld dat de trein in de MRA laag scoort qua beleving, vanwege drukte, hoge kosten en de hygiëne. Daarnaast valt op dat vertraging in de stad (vooral de stad in) veel problematischer wordt beleefd dan rijden op de snelweg. Onze methode toont daarmee aan dat het van belang is om belevingsaspecten in beeld te hebben, naast ‘traditionele’ begrippen als reistijd en betrouwbaarheid. Alleen dán kan integraal worden afgewogen op welk(e) aspect(en) het beste kan worden ingegrepen.”

Door de resultaten te combineren met de ontwikkelingen richting de toekomst zijn oplossingsrichtingen bepaald. Deze worden in het vervolgtraject verder uitgewerkt: de resultaten worden namelijk meegenomen in het Programma 'Bereikbaarheid van, naar en in de MRA'. De methode en de resultaten zijn openbaar toegankelijk, via:

 

 

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & milieu, Metropoolregio Amsterdam
Jaar: Januari 2016-april 2017
Resultatenrapport Methoderapport MIRT Deur-tot-deurmethode Deur-tot-deurmethode Fase II