DRIPS die werken door gedragskundige evaluatie

2 juli 2014

Op Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP's) geven wegbeheerders actuele aanwijzingen aan weggebruikers om de doorstroming in Den Haag te verbeteren. Een gedragskundige evaluatie optimaliseert hun werking.

Voor de gemeente Den Haag evalueerde Goudappel Coffeng de werking van de circa 70 DRIPS's in de stad en langs de omliggende snelwegen. Het betrof een gebruikersonderzoek op de aspecten waardering en effectiviteit. We bevroegen meer dan 2500 bewoners, 800 forensen en frequente bezoekers, 200 passanten en evenementenbezoekers en 50 transporteurs. Elke type weggebruiker kan immers een afwijkende informatiebehoefte hebben en inzicht per type maakt een meer doelgroepgerichte tekststrategie op de DRIP's mogelijk. Ondanks dat we zouden leven in het tijdperk van navigatiesystemen blijken de DRIP's een nuttige functie te vervullen, die dankzij de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek nog verder kan worden geoptimaliseerd.

In vakblad Verkeerskunde verscheen het "artikel 'Nog beter wegwijs in Den Haag'":http://www.verkeerskunde.nl/internetartikelen/internetartikelen/nog-beter-wegwijs-in-den-haag-(vk-4-2014).4.37271.lynkx. Klik "hier voor het eindrapport":http://weg.platformwow.nl/media/210969/c1.2_rapport_drips_den_haag.pdf.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Jaar: 2013