Duurzame overwegingen rondom Haags Erasmusveld

26 maart 2018

Tussen nu en 2020 krijgt het zuidwestelijk deel van Den Haag er circa duizend nieuwe woningen bij waarbij duurzaam wonen centraal staat. De gemeente Den Haag streeft naar een betere ontsluiting per openbaar vervoer, naast de aanwezigheid van enkele bushaltes aan de randen van het studiegebied. Een van de opties is een tramhalte in het midden van het projectgebied, langs de bestaande tramlijn 16. Adviseurs Rick Broeren en Erik Oerlemans onderzochten de potentie van deze beoogde nieuwe tramhalte.

Gaan genoeg reizigers gebruik maken van de tramhalte om in evenwicht te zijn met de extra reistijd voor de doorgaande reizigers? Door middel van een GIS-analyse is de inrichting van het wandelnetwerk onderzocht en zijn de invloedsgebieden van de voorziene locatie en het aantal inwoners binnen deze gebieden bepaald. Hetzelfde is gedaan voor haltes die ongeveer gelijkwaardig zijn voor wat betreft bebouwing in de omgeving, aantal woningen, de aanwezigheid van voorzieningen (zoals supermarkten, zorgverleners). Rick Broeren: “De gegevens uit de GIS-analyse geven, samen met gegevens over het aantal in- en uitstappers van de betreffende tramhaltes, inzicht in het aantal verplaatsingen per ov. Deze inzichten zijn toegepast op de halte Erasmusveld, waarmee een voorspelling is gedaan over het aantal reizigers wat verwacht kan worden op de nieuwe halte.”

Kansrijk
Ook zijn de gevolgen voor de exploitatie beschouwd. Erik Oerlemans: “Doordat doorgaande reizigers te maken krijgen met een langere reistijd is een beperkte reizigersafname te verwachten. Deze moet in verhouding zijn tot het aantal verwachte reizigers van de nieuwe halte, als er veel meer reizigers op achteruit gaan dan erop vooruitgaan, heeft dit gevolgen voor het al dan niet kansrijk zijn van de halte. Ook hebben we een schatting van de effecten op de te verwachten extra exploitatiekosten en reizigersopbrengsten gemaakt.”

Het opgeleverde advies en bijbehorende rapportage wordt door de gemeente Den Haag gebruikt voor verdere besluitvorming en als inhoudelijke leidraad voor discussie met haar partners. 

 

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Jaar: 2017