Eén kruispunt, 47 ha bedrijventerrein en 1 miljoen bezoekers per jaar…

15 maart 2018

Steeds meer kavels op bedrijventerrein 7Poort in Zevenaar worden bebouwd: 47 hectare distributie- en bedrijventerrein. Naast het bedrijventerrein is ook een factory outletcentrum gepland met naar verwachting 1 miljoen bezoekers per jaar. Bovendien is er het voornemen nog een aantal andere functies zoals een supermarkt en een school te realiseren. Al met al functies met veel verkeerstromen.

De gemeente Zevenaar realiseert de benodigde infrastructuur tussen deze ruimtelijke ontwikkelingen en de nieuwe aansluiting Hengelder op de A15. Aan Goudappel Coffeng werd de vraag gesteld: welke infrastructuur is nodig, gezien de huidige inzichten in de verwachte ontwikkeling van 7Poort, inclusief het geplande outletcentrum?

Om deze vraag te beantwoorden is een verkeerskundige analyse uitgevoerd naar de benodigde infrastructuur voor de verdere ontwikkeling van bedrijventerrein 7Poort. Passen de verwachte verkeersstromen over één kruispunt? Als eerste is de omvang van de verkeersstromen bepaald.


Figuur dynamische verkeerssimulatie; hoe roder de rijstrook hoe lager de snelheid.

Dit bestaat uit de verkeersgeneratie van het outletcentrum, de bedrijven en de andere ontwikkelingen. Vervolgens zijn met behulp van verschillende berekeningsmethoden de effecten van deze ontwikkelingen in beeld gebracht:

  • de verkeersintensiteiten met een statisch verkeersmodel;
  • de verkeersafwikkeling op de kruispunten met COCON;
  • de bereikbaarheid met een dynamische simulatie in VISSIM waarmee ook de verkeerssituatie is gevisualiseerd.


Bijzonder is dat niet alleen de reguliere ochtend- en avondspits zijn onderzocht, maar ook de zaterdagmiddagspits en een avondspits op een Duitse feestdag of Brückentag. Deze laatste komt door de combinatie van een reguliere avondspits van het bedrijventerrein en een piekdag van het outletcentrum redelijk vaak voor: zo’n 10 keer per jaar.

Uiteindelijk bleken de verkeersstromen op één kruispunt, met een paar slimme toevoegingen, goed af te wikkelen en hebben we ook nog een aantal andere scenario’s verkend.


Locatie Outlet center

 

Opdrachtgever: Gemeente Zevenaar
Jaar: 2017