Eén loket voor Verkeerskundig Configuratie Beheer

31 oktober 2014

Matrixborden, routeinformatiepanelen, TDI's, VRI's. Langs de wegen staat een groot arsenaal aan objecten voor Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). Deze worden uiteraard ook toegevoegd, verplaatst, weggehaald etc. Een soepel proces zorgt ervoor dat deze wijzigingen verwerkt worden in alle DVM-systemen. Snel en foutloos.

Voor Rijkswaterstaat verzorgt de combinatie Goudappel en Tenuki vanaf 1 januari 2015 het verkeerskundig configuratiebeheer. Wij zorgen ervoor dat wijzigingen in het fysieke DVM-arsenaal langs de weg snel en foutloos worden verwerkt in de verschillende systemen die afhankelijk zijn van juiste data over de DVM-objecten (in de vijf verkeerscentrales) en gegevens doorleveren aan bijvoorbeeld het NDW of de VID. Dat luistert nauw. Daarom is het zo belangrijk dat Rijkswaterstaat-projecten en projectaannemers nu terecht kunnen bij één loket dat de gehele keten in beheer heeft. Dat scheelt fouten, vermindert de doorlooptijd en biedt meer transparantie en duidelijkheid aan de afnemers.

Op 15 oktober 2014 is het management-statement ondertekend. Direct na gunning zijn we aan de slag gegaan om de overdracht van het beheer vanuit de zittende partijen te organiseren.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Jaar: 2015 - 2016