Een ruimtelijk economisch perspectief op parkeerbeleid

17 maart 2016

Dalende bezoekersaantallen aan het kernwinkelgebied met een belangrijke regionale functie. Dan komt in de volksmond algauw het parkeerbeleid in het vizier. Moet het niet goedkoper? Tijd voor een genuanceerdere kijk.

Voor de gemeente Oosterhout onderzocht Goudappel Coffeng het parkeerbeleid, als onderdeel van haar programma 'Bruisende Binnenstad'. Dat deden we vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief: wat draagt bij aan een vitaal centrum en hoe waarborg je de betaalbaarheid? We gingen in overleg met misschien wel de belangrijkste spelers: winkel- en horecaondernemers. Welke maatregelen zouden hen het beste helpen? Daar brachten we eerst de feiten voor in kaart, zoals de relatie tussen parkeertarieven en bezoekersgedrag vanuit voorbeelden uit de praktijk, en het Oosterhouts parkeerbeleid ten opzichte van alternatieve centra in de regio. We maakten duidelijk dat parkeerbeleid alléén de bezoekersdaling niet doet kenteren. Het is geen 'satisfier'. Wel kan het andere initiatieven uit het programma 'Bruisende Binnenstad' versterken en - meest belangrijk - moet het voorkomen dat parkeren een dissatifier wordt. Redenerend vanuit de belangrijkste doelgroepen (inwoners, bezoekers uit de regio, senioren, toeristen en horecabezoekers) deden we ter afsluiting tien suggesties op het gebied van parkeren. Zes om een bezoek aan Oosterhout juist voor deze doelgroepen aantrekkelijker te maken (zoals een horecatarief in parkeergarage Basiliek en versimpeling van de informatie op straat) en vier om de parkeerexploitatie voor de gemeente te verstevigen (zoals zuivere kostentoedeling en een deels andere tarifering). Werk aan de Winkel! 

Luister naar het radiodebat over parkeren in Bruisend Oosterhout (Bron: BNR Nieuwsradio)

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Jaar: 2015-2016
Werk aan de Winkel