Evaluatie veerdienst leert: langere vaartijd maar winterdienstregeling biedt kwaliteitsverbetering

18 december 2017

Rederij Doeksen (TSM) verzorgt de veerdienst van en naar Vlieland en Terschelling in opdracht van de concessieverlener (het Ministerie van Infrastructuur & Milieu). Jaarlijks stelt TSM een concept-Vervoerplan op, waarin zij onder meer de dienstregeling, de tarieven en overige beleidsplannen bekend maakt voor het komende jaar.

In het Vervoerplan voor 2017 heeft TSM een proef voorgesteld waarbij TSM gedurende de winterdienstregeling van 10 januari 2017 tot en met 6 juli 2017 dagelijks drie retourafvaarten van en naar Vlieland met het autoveer aanbiedt. Dit gaat gepaard met een langere vaartijd, om de extra kosten die het inzetten van een autoveerboot ten opzichte van het inzetten van een snelboot met zich meebrengt, te compenseren.

TSM is zich heel bewust van de impact die een dergelijke wijziging op het eiland, de eilanders en de bezoekers van het eiland kan hebben. Om die reden is ook gekozen voor het uitvoeren van een proef.

Representatieve enquete
Een belangrijk onderdeel van de proef is de evaluatie ervan, door middel van een representatieve, onafhankelijk uitgevoerde enquête. Op basis van deze evaluatie zijn conclusies getrokken voor de dienstregeling van 2018.Om dit traject in gang te zetten is een werkgroep samengesteld, met hierin vertegenwoordigers van de Raad van Advies Vlieland, het Klantenpanel Vlieland, de Gemeente Vlieland en TSM. In de werkgroep speelt TSM een passieve rol als toehoorder en procesbegeleider, zodat de transparantie en objectiviteit geborgd blijven.

Goudappel Coffeng heeft deze evaluatie, onafhankelijk van de werkgroep, uitgevoerd.

In totaal werkten 1.935 reizigers mee aan het onderzoek: 1.023 bezoekers en 912 pashouders (eilanders en vaste reizigers). Van de in totaal 1.025 eilander-adressen nam 44% deel aan de enquête. De algemene conclusies van het onderzoek zijn:

  • De langere vaartijd is – met name voor pashouders – een grote en belangrijke kwaliteitsverslechtering; dit zorgt ervoor dat het algemene kwaliteitsoordeel is gedaald.
  • De winterdienstregeling levert – buiten de langere vaartijd – duidelijk een kwaliteitsverbetering. Het is daarom interessant te onderzoeken of de vaartijd kan worden teruggebracht, wat dit kost en wie dit moet betalen.

Rederij Doeksen zal de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek betrekken bij het concept Vervoerplan 2018.

 

Opdrachtgever: Werkgroep Vlieland
Jaar: 2017