‘Fietsend naar School’ vult GVVP-gedragsbeleid in

23 oktober 2013

‘Er heerst in onze gemeente een gedragsprobleem, de auto wordt nog te vaak gebruikt voor korte ritten’, aldus het GVVP, dat vervolgens inzet op gedragsverandering. Een gedragsinterventie voegt de daad bij het woord, met meetbaar resultaat.

Voor de gemeente Gennep gaf Goudappel Coffeng vorm aan de gedragsinterventie ‘Fietsend naar School’. Doel was het doorbreken van het gewoontegedrag om kinderen met de auto naar de basisschool te brengen en zo het gebruik van de fiets structureel te verhogen. We ontwierpen de gedragsinterventie met een combinatie van sparen, belonen en ervaren, en wel via de kinderen van de doelgroep. Kinderen die fietsend of lopend naar school gebracht werden (of kwamen) mochten bijplakken op hun spaarkaart. Rond het sparen ontwierpen we rituelen, zoals een heus rad van fortuin voor kleine presentjes en een ondersteunend programma voor de ouders zoals aandacht voor verkeersveiligheid, hun rol als voorbeeld en het laten ervaren van het gewenste keuze-alternatief. De uitvoering was in handen van de gemeente en de betrokken school. Een voormeting en twee nametingen, inclusief referentiemeting bij een controleschool, maakte duidelijk dat de interventie zijn werk deed. Ouders gingen het gewenste gedrag uitproberen en 4 maanden na de interventie was het autogebruik nog steeds een kleine 20% lager dan daarvoor. Er werd meer gefietst.

De interventie vloeide voort uit het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) van en voor Gennep. Wij hebben dat meehelpen opstellen. Paragraaf 6.1 uit het GVVP begint als volgt: “ Er is een toenemende belangstelling voor een gedragskundige benadering in mobiliteit. Dat is kostenbesparend en laat (mits goed uitgevoerd) dezelfde resultaten zien als infrastructurele veranderingen. Een afname van 10% van het verkeer tijdens de spits is voldoende voor een ongestoorde doorstroming (Van Woerkom, 2008). Een gedragsverandering bij 10% van de reizigers is haalbaar met beperkte kosten. De gemeente Gennep wil daarom inzetten op gedragsverandering met dit GVVP.”

Opdrachtgever: Gemeente Gennep
Jaar: 2013